ES kibernetinis saugumas ir atsparumas. Kokie iššūkiai siekiant sukurti bendrą sistemą?

2022-08-12

Brussels Network Office - International Press Centre 1 Bd Charlemagne // 2nd floor
1040 Brussels
Belgija

-
Jaunas inžinierius kabinete su kolegomis

EURACTIV mišrios konferencijos kibernetinio saugumo ir atsparumo klausimais tikslas – išnagrinėti, kaip sustiprinti susietųjų įrenginių kibernetinį saugumą pasitelkiant įvairias galimybes, ir surengti diskusiją, kaip užtikrinti, kad visi skaitmeniniai produktai būtų saugūs ir patikimi taip, kad būtų apsaugoti galutiniai naudotojai, pramonė ir viešieji subjektai. Rugsėjo 20 d. konferencija vyks EURACTIV tinklo biure Briuselyje ir internetu

Kaip 2021 m. rugsėjo pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė Pirmininkė U. von der Leyen, tikimasi, kad 2022 m. rugsėjį Europos Komisija paskelbs Kibernetinio atsparumo įstatymą, kuriuo siekiama nustatyti bendras kibernetinio saugumo taisykles skaitmeniniams produktams ir susijusioms paslaugoms, pavyzdžiui, programinei įrangai, kurie išleidžiami į Europos bendrąją rinką. 

Ekspertų grupės nariai atsakys į klausimus apie iššūkius, susijusius su bendros sistemos kūrimu, kaip būtų galima suskirstyti į kategorijas su prietaisais susijusią riziką, kokia šių prietaisų kibernetinio saugumo vertinimo apimtis, kas turėtų užbaigti vertinimus, kad būtų pasiektas aukščiausias saugumo lygis, ir kaip suinteresuotieji subjektai gali dalyvauti stiprinant saugią kibernetinę sistemą visame pasaulyje?

Susipažinkite su darbotvarke, grupės nariais ir užsiregistruokite čia
 

© Gorodenkoff – stock.adobe.com

Įvykio detalės

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4267
Tikslinė kalba
Anglų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Įvykio parametrai
Mišrusis
Įvykio organizatorius