Nuotoliniai mokymai "Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas VMA MOODLE"

2021-09-22

Lietuva

-
Nuotoliniai mokymai "Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas VMA MOODLE"

Rugsėjo 29 d. startuoja 60 akad. val. nuotoliniai mokymai „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE“.

Mokymai skirti visiems pedagogams, mokyklų vadovams ir IKT koordinatoriams, norintiems išmokti ar patobulinti gebėjimus taikyti virtualiąją mokymosi aplinką MOODLE bei kitas IKT priemones, ir / arba siekiantiems ugdyti kompetencijas, kurios atitiktų pasirengimą ugdymo procese organizuoti mokymą nuotoliniu ar mišriu būdu.

Mokymų dalyviai bus supažindinami su inovatyvių sprendimų taikymu, šių dienų tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, ugdys įgūdžius pasirinkti ir taikyti atitinkamus skaitmeninius įrankius, mokymosi turinio kūrimu, taikymui bei mokymosi proceso projektavimu VMA MOODLE.

Mokymų metu ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam darbui – VMA MOODLE įvaldymui: pasiruošimas mokymuisi VMA, mokymosi turinio ir ugdymo planavimas ir organizavimas įgalinant technologines priemones, skirtingų skaitmeninių technologijų pasirinkimas atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus, mokomąjį dalyką, mokymo scenarijų ir jų taikymas mokymosi medžiagos turinio kūrimui, talpinimui, failų keitimuisi VMA kurse, pažangos stebėjimo ir vertinimo galimybės, žaidybinimo elementų įtraukimas, bendravimo ir bendradarbiavimo organizavimas su besimokančiais, kitais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), ir kt.

Mokymai vyks: 2021 rugsėjo 29 d. – lapkričio 10 d. Numatoma 15 val. virtualiųjų seminarų ir 5 val. konsultaciniai seminarai po 1 val. per vaizdo konferencijų sistemą trečiadieniais ir penktadieniais. Visi susitikimai bus įrašomi ir pateikiami įrašai!

Registracija ir prisijungimas prie mokymų kurso mokymai.vma.lm.lt 

Įvykio detalės

Tikslinė kalba
Lietuvių
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Išsilavinimą apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Įvykio parametrai
Virtuali transliacija
Virtuliai, iš anksto įrašyta