Skaitmeninės transformacijos vystymas kartu

2022-08-12

Holandská 669/1, 101 00 Praha 10-Vršovice
Prague
Čekija

-
nuotraukoje pavaizduotas kompiuteryje dirbantis jaunimas ir nurodyta renginio data, laikas ir vieta.

2022 m. rugsėjo 28–30 d. Prahoje organizuojamas ALL DIGITAL renginys Shaping DIGITAL transformation with and for ALL’’, kuriame vyks aukščiausio lygio pagrindiniai pranešimai, diskusijos, seminarai ir informaciniai užsiėmimai.

Politikos formuotojai, skaitmeninio švietimo suinteresuotieji subjektai, pilietinės visuomenės ir pramonės atstovai po dvejų metų internetinių susitikimų susirinks Prahoje, kad išgirstų naujausių įžvalgų apie politikos veiksmus, inovacijas ir projektus, susijusius su skaitmeniniais įgūdžiais, švietimu ir kvalifikacijos kėlimą ir (arba) perkvalifikavimą.

Bus užtikrintos įdomios tinklaveikos galimybės daugiau kaip 150 dalyvių, kad jie galėtų užmegzti ryšius ir keistis idėjomis.

Aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio skiriama tam, ką skaitmeninė transformacija reiškia skaitmeninių įgūdžių sektoriuje ir jos poveikiui švietimui, visų pirma pareigai turėti įgūdžių šiuolaikinėje visuomenėje.

Renginiuose taip pat bus pristatoma neseniai įgyta patirtis, kaip gerinti skaitmeninius įgūdžius visoje Europoje pasitelkiant švietimą, mokymąsi ir mokymą, visų pirma neformaliajame sektoriuje.

© ALL DIGITAL

Įvykio detalės

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/4304
Tikslinė kalba
Anglų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Įvykio parametrai
Vietoje
Įvykio organizatorius