2023-02-06
  Kasmetiniame skaitmeninių įgūdžių festivalyje , kuriame daugiausia dėmesio skiriama Didžiojo Mančesterio sričiai , dalyvauja vietos pramonės atstovai, siekiantys auginti technologijų srities...
  2022-12-14
  Decentralizuota skaitmeninė ekonomika auga visame pasaulyje, o tokios technologijos kaip paskirstytieji registrai, kriptografija, išmaniosios sutartys ir vis daugiau tampa mūsų dabartinio „Web 2.0“ modelio alternatyva. Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas surengė renginį, kad išnagrinėtų, kaip ES prisideda prie paslaugų ateities kūrimo pasitelkdama blokų grandinę, kartu gerbdama Europos vertybes ir principus, ir kaip viešasis sektorius pirmauja diegiant šias technologijas. Prisijunkite prie šio renginio ir sužinokite daugiau!
  2022-12-12
  Moterų ir mergaičių įgalinimas pasitelkiant skaitmeninius ir verslumo gebėjimus ESTeam renginiuose ir bendruomenėse.
  2022-12-02
  Šiame Europos Komisijos praktiniame seminare dalyviai užmegs dialogą su valstybėmis narėmis ir Komisija dėl kolektyvinių veiksmų, kurių reikia imtis siekiant panaikinti puslaidininkių įgūdžių trūkumą Europoje. Pramonės, akademinės bendruomenės ir kitų atitinkamų institucijų, sprendžiančių puslaidininkių įgūdžių klausimus, suinteresuotieji subjektai.