DESI 2021: skaitmeninės transformacijos pažanga rodo, kad reikia naujų pastangų visoje ES

2021-11-22

Paskelbtas 2021 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI), kuriame pateikiami atnaujinti Europos skaitmeninės veiklos rodikliai. Šių metų atnaujinimas itin svarbus, nes apibūdina situaciją Europos šalyse pirmųjų Covid-19 pandemijos metų šviesoje. Ataskaitoje taip pat aprašomi ES veiksmai, kuriais siekiama įveikti pasekmes, konkrečiau – Atkūrimo ir atsparumo priemonės (RRF) finansavimo programos. Viena tema – COVID-19 poveikis skaitmeninių paslaugų naudojimui ir teikimui bei įgyvendinamos politikos rezultatams – dar neįtraukta į duomenis, bet bus pateikta 2022 m.

DESI skaitmeninių įgūdžių skyrius, kuris yra Žmogiškojo kapitalo rodiklio dalis, šiuo metu rodo, kad 56 proc. ES asmenų turi bent jau pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir kad galima pastebėti šiek tiek padidėjusį dirbančių IRT specialistų skaičių. 2020 m. – 8,4 mln. IRT specialistų, palyginti su 7,8 mln. Tačiau šie duomenys, atsižvelgiant į 55 proc. įmonių, kurios 2020 m. pranešė, kad turėjo sunkumų įdarbinant IRT specialistus, aiškiai parodo, kad skaitmeninių įgūdžių trūkumas Europoje yra viena iš lėtesnės skaitmeninės verslo transformacijos daugelyje valstybių narių priežasčių. Šią situaciją atspindi duomenys apie Europos MVĮ taikytas pažangias skaitmenines technologijas: tik dalis įmonių naudoja pažangias skaitmenines technologijas (14 proc. didžiųjų duomenų, 25 proc. DI ir 26 proc. debesijos).

Pradedant šiais metais, DESI rodiklių nuo 5 sumažinama iki 4, nes jie suskirstomi pagal 4 pagrindinius 2030 m. Skaitmeninio kelrodžio aspektus, kurių tikslus jie taip pat atspindi. Tai: žmogiškasis kapitalas, ryšiai, skaitmeninių technologijų integravimas, skaitmeninės viešosios paslaugos. Šis pokytis atsirado dėl to, kad DESI bus Skaitmeninio dešimtmečio tikslų sėkmės stebėjimo priemonė. Skaitmeninio kelrodžio tikslai taip pat yra Atkūrimo ir atsparumo priemonės (RRF) finansavimo programų centre, kai ES narės įsipareigojo skaitmeninei programai skirti mažiausiai 20 proc. DESI ataskaitoje pabrėžiama, kaip dauguma šalių iš tikrųjų išleido daugiau nei minimalius 20 proc.: šių metų DESI taip pat minima 22 RRF planų skaitmeninių investicijų ir reformų santrauka, susiejant tikslus ir finansavimo paramos programas, kad būtų galima geriau suprasti nacionalinių iniciatyvų sėkmę.

Norint pasiekti ambicingus Skaitmeninio dešimtmečio tikslus, susijusius su įgūdžiais (80 proc. gyventojų, turinčių pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir 20 milijonų IRT specialistų), reikia sukurti ir išlaikyti tvirtą Europos gyventojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo strategiją. Jau dabar įvykdytas stiprus postūmis, o ateinančiais metais tikimasi dar daugiau reikšmingų pokyčių ir dėl ​​to, kad 17 proc. investicijų į skaitmeninį sektorių pagal iki šiol Tarybos priimtus atkūrimo ir atsparumo planus yra skirta būtent skaitmeniniams įgūdžiams (maždaug 20 mlrd. eurų iš visų 117 mlrd. eurų).

Šiais metais taip pat buvo paskelbta moterų ir skaitmeninių technologijų rezultatų suvestinė, pabrėžianti didelį lyčių skirtumą Europoje, kai kalbama apie IT ir STEM specialistus: tik 19 proc. IRT specialistų ir maždaug trečdalis STEM absolventų yra moterys.

Kiekvienos šalies DESI vertinimą taip pat galima pamatyti interaktyviame skaitmeninių įgūdžių žemėlapyje, kuriame pateikiami pagrindiniai duomenys, įžvalgos ir veiksmai, susiję su skaitmeniniais įgūdžiais ir darbais kiekvienoje ES valstybėje narėje.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/desi-2021-progress-digital-transformation-highlights-need-new-eu-wide-efforts
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų