ES pradeda dvi naujas iniciatyvas aukštojo mokslo sektoriui skatinti

2022-02-07

Europai reikia stipresnio švietimo ir didesnio universitetų bei aukštojo mokslo institucijų indėlio, kad būtų galima spręsti pagrindinius iššūkius, pradedant skaitmenine transformacija. Visas aukštojo mokslo sektorius gali padėti Europos Sąjungai tapti labiau skaitmenine ir įtraukesne.

Kadangi įgūdžių poreikiai Europoje sparčiai kinta, aukštojo mokslo sektorius turi prisitaikyti. Ekologiškam ir skaitmeniniam perėjimui reikia į ateitį orientuoto švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, glaudžiai bendradarbiaujant su susijusiomis pramonės šakomis ir suinteresuotosiomis šalimis. Tokiu būdu reikia įveikti didelius skaitmeninių įgūdžių skirtumus visoje ES, o aukštojo mokslo institucijos šiame procese turi atlikti pagrindinį vaidmenį.

Todėl ES pradėjo dvi šia kryptimi įgyvendinamas iniciatyvas: Europos universitetų strategiją ir Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl veiksmingo Europos aukštojo mokslo bendradarbiavimo tiltų tiesimo.

Pristatydamas šias dvi iniciatyvas už Europos gyvenimo būdo skatinimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Šinas sakė: „Europos universitetai, pasižymintys kompetencija ir integracija, yra mūsų Europos gyvenimo būdo sąlyga ir pagrindas. Šiandien pateikdami savo pasiūlymus siekiame pakelti tarptautinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje į naują lygmenį. Bendros vertybės, didesnis judumas, platesnė taikymo sritis ir sinergija, kad mūsų aukštasis mokslas taptų iš tiesų Europos aspektu.“

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Marija Gabriel pridūrė: „Šiandienos pasiūlymai bus naudingi visam aukštojo mokslo sektoriui, pirmiausia mūsų studentams. Jiems reikalingi modernūs tarptautiniai universitetai, kuriuose būtų galima lengvai naudotis judumo užsienyje galimybėmis, kad studijos būtų tikrai europietiškos ir įgytų europietiškos patirties. Esame pasirengę suvienyti jėgas su valstybėmis narėmis ir aukštojo mokslo institucijomis visoje Europoje. Europos universitetų aljansai tiesia kelią; iki 2024 m. vidurio iš Europos biudžeto bus remiama iki 60 Europos universitetų aljansų, kuriuose dalyvaus daugiau kaip 500 universitetų visoje Europoje.“

Europos universitetų strategija

Skaitmeniniame dešimtmetyje keliami plataus užmojo tikslai - iki 2030 m. pasiekti, kad 80 proc. žmonių turėtų bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius ir būtų įdarbinta 20 mln. IRT specialistų.

Šia strategija siekiama remti Europos aukštojo mokslo institucijas (Europoje jų yra daugiau kaip 5 000), kad jos padėtų siekti šių plataus užmojo tikslų. Kaip? Strategija įgalina Europos universitetus imtis veiksmų, kurie būtini, kad jie klestėtų skaitmeninės transformacijos sąlygomis ir prisidėtų prie Europos atsparumo ir atsigavimo. Universitetai turėtų tapti svarbiausiais permainų veikėjais dvigubo ekologinio ir skaitmeninio perėjimo procese.

Tiltų tiesimas siekiant veiksmingo Europos aukštojo mokslo bendradarbiavimo

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos sudarys sąlygas Europos aukštojo mokslo institucijoms glaudžiau bendradarbiauti. Jos turėtų galėti siūlyti bendras tarptautines švietimo programas ir jungtinius laipsnius. Visų pirma Komisija ragina valstybes nares remti aukštos kokybės mokymosi visą gyvenimą galimybių teikimą visiems, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti, daugiausia dėmesio skiriant paklausiausioms sritims.

Komisija jau anksčiau pradėjo struktūrinį dialogą su valstybėmis narėmis skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimais, kad kartu susitartų dėl svarbiausių veiksnių, padedančių skaitmeninį švietimą ir mokymą padaryti veiksmingą ir įtraukų. Universitetai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant skaitmeninių įgūdžių turinčią darbo jėgą, kuri gebėtų įveikti perėjimo prie skaitmeninio pasaulio iššūkius. Šiuo požiūriu labai svarbi specializuoto švietimo skaitmeninėse srityse, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ar debesų kompiuterijos, pasiūla.

Kaip pasiekti šiuos tikslus?

Europos Komisija numato įvairius veiksmus šiems tikslams pasiekti:

  • Pagal Skaitmeninės Europos programą Komisija teiks paramą specializuotoms švietimo ir mokymo programoms, susijusioms su pažangiausiomis skaitmeninėmis technologijomis, ir daugiadisciplininiams dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo, mikroelektronikos ir našiųjų kompiuterių kursams.
  • Komisija taip pat ragina valstybes nares: remti įvairaus amžiaus studentų, darbuotojų ir tyrėjų skaitmeninių įgūdžių ugdymą, universitetų skaitmeninius gebėjimus, taip pat pagrindinį universitetų vaidmenį kuriant inovacijas ir naujas skaitmenines technologijas bei universitetų lyderystę pereinant prie skaitmeninio pasaulio.

Tolesni veiksmai - pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos bus aptariamas su valstybėmis narėmis. Tarybai priėmus šią Tarybos rekomendaciją, Komisija padės valstybėms narėms ir atitinkamiems partneriams ją įgyvendinti. Apie šią ir kitas iniciatyvas daugiau galite sužinoti skaitmeninių įgūdžių informavimo sistemos naujienose.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/eu-launches-two-new-initiatives-foster-higher-education-sector
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Robotika
Papildytoji realybė
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
5G
Telekomunikacijos
Bevielis internetas
Kvantinis skaičiavimas
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Mikroelektronika
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų