„Europos horizonto“ skatinimo priemonei Lietuvoje – 40 mln. eurų

2023-02-22

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ skatinimo priemonę, kad Lietuvos mokslo ir verslo atstovai kuo aktyviau dalyvautų tarptautinėse mokslinių tyrimų finansavimo programose ir taip prisidėtų prie šalies mokslo tarptautiškumo didinimo.

Programos „Europos horizontas“ skatinimo priemonė finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšomis, jai numatoma skirti 40 mln. eurų.

„Ši mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Lietuvai atveria plačias galimybes didinti šalies mokslo kokybę, konkurencingumą, tarptautiškumą. Norint paskatinti Lietuvos tyrėjus šiomis galimybėmis labiau pasinaudoti sukurtas skatinimo paketas. Lietuvos mokslininkai vis dar teikia mažiau paraiškų programos finansavimui gauti nei kaimynai Latvijoje ar Estijoje, tad siekiame sudaryti palankesnes sąlygas tobulinti mokslininkų gebėjimus rengti kokybiškas tarptautines paraiškas ir projektus, bendradarbiauti su partneriais iš užsienio“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas.

Potencialiems programos „Europos horizontas“ dalyviams numatoma skirti paramą mokslo ir verslo identifikuotiems startiniams mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams vykdyti, tobulinti mokslo ir verslo kompetencijas rengti kokybiškas paraiškas dalyvauti programoje.

Lietuvos mokslininkai ir verslo atstovai bus skatinami plėtoti tinklinį bendradarbiavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų asociacijose ir konsorciumuose, vykdyti mažų bei vidutinių įmonių, gavusių Europos Komisijos pažangumo ženklą, bei programos „Marie Skłodowskos-Curie veiklos“ individualių stažuočių projektus.

Taip pat numatoma parama Lietuvoje plėsti programos „Europos horizontas“ nacionalinių kontaktinių asmenų (NCP) tinklą bei kurti mokslo ir inovacijų patarėjų tinklą vyriausybės institucijose. Šioms veikloms jau paskelbti ir pirmieji kvietimai.

Lietuvos mokslo taryboje numatoma suburti NCP darbuotojų komandą, kurios pagrindinė veikla – informuoti Lietuvos mokslo ir verslo atstovus apie programos „Europos horizontas“ kvietimus, teikti pareiškėjams naujausią informaciją bei konsultuoti dalyvavimo programoje klausimais, taip pat padėti potencialiems pareiškėjams rengti paraiškas, rasti tarptautinius partnerius vykdomiems projektams.

Lietuvos Vyriausybės institucijose kuriamas Mokslo ir inovacijų patarėjų tinklas siekiant stiprinti įrodymais grįstą viešąją politiką. Tikimasi, kad mokslinių rezultatų naudojimas politikos formavimo procese ne tik paskatins politikus teikti mokslinių tyrimų užsakymus, bet ir priimti moksliniais įrodymais grįstus politinius sprendimus. Taip pat siekiama paskatinti aktyvesnį ministerijų dalyvavimą programos „Europos horizontas“ tarptautinėse partnerystėse ir misijose.

Universitetai ir mokslinių tyrimų institutai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) prioritetams įgyvendinti. Priemone siekiama institucinių pokyčių mokslo ir studijų institucijose prisidedant prie EMTE mokslinių tyrimų vertinimo sistemos tobulinimo, rengiant lygių galimybių užtikrinimo priemones, stiprinant tyrėjų karjeros patrauklumą. Taip pat numatoma skatinti piliečių įtraukimą į mokslą, abipusiškumu grindžiamą tarptautinį bendradarbiavimą diegiant Europos Komisijos rekomendacijas dėl išorės grėsmių.

Šiems tikslams įgyvendinti planuojamas finansavimas kompetencijų ugdymo programoms rengti, nacionalinėms ir tarptautinėms partnerystėms skatinti, dalijimosi patirtimi renginiams organizuoti.

Planuojama, kad šiemet startuos kvietimai dalyvauti ir kitose programos „Europos horizontas“ skatinimo veiklose.

ŠMSM inf.

Apie naujieną

Autorius
ŠMSM
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Robotika
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
Telekomunikacijos
Kvantinis skaičiavimas
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Mikroelektronika
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė