Įgūdžių sutartis: nauja partnerystė kultūros ir kūrybos sektoriuose

2022-05-19

Padedant Europos Komisijai, balandžio 28 d. buvo sukurta plataus masto kultūros ir kūrybos pramonės įgūdžių partnerystė, sukurianti įgūdžių ugdymo Europoje modelį, kad būtų galima sutelkti išteklius ir dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo iniciatyvose kultūros ir kūrybos sektoriuose

Partneryste bus skatinamos mokymosi galimybės ir mokymas darbo vietoje, siekiant sustiprinti sektorių ir suteikti jo specialistams reikiamų įgūdžių. Daugiausia dėmesio skirdami skaitmeniniams, žaliesiems, verslumo ir techniniams įgūdžiams, taip pat menui ir amatams, dalyvaujantys partneriai susitarė dėl įsipareigojimų ir rodiklių, kuriais siekiama gerinti žinių apie įgūdžius rinkimą, naujas mokymo programas ir apmokytų asmenų skaičių. Pavyzdžiui, partneriai rems bendrą mokymo krypčių pripažinimą visose ES šalyse. 

Šia partneryste bus skatinama ir stiprinama šiuo metu pramonėje teikiama parama perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui, be kita ko, pasitelkiant ES finansavimo šaltinius ir programą „Kūrybiška Europa“

Ši Europos skėtinių asociacijų, tinklų, sektorių asociacijų, profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų, taip pat profesinių sąjungų partnerystė grindžiama Įgūdžių sutartimi – viena iš pavyzdinių iniciatyvų pagal Europos įgūdžių darbotvarkę, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo.
 

© Art_Photo – stock.adobe.com

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/pact-skills-new-partnership-culture-and-creative-industries
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų