Įvyko pirmasis Skaitmeninio švietimo suinteresuotųjų šalių forumas

2022-05-10

2022 m. kovo 22 d. Europos Komisija surengė pirmąjį Skaitmeninio švietimo suinteresuotųjų šalių forumą, kuriame buvo apžvelgtas 2021 –2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų plano įgyvendinimas ir nustatyti ateinančių kelerių metų prioritetai. Šiuo suinteresuotųjų šalių forumu siekta pabrėžti stiprią skaitmeninio švietimo ir įgūdžių padėtį Europos Sąjungoje (ES) ir jos valstybėse narėse. Prie to prisidėjo 2021 m. pabaigoje Europos Komisijos pradėtas struktūrinis dialogas su valstybėmis narėmis skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimais.

Forume dalyvavo akademinės bendruomenės, pedagogų, besimokančiųjų, jaunimo ir pilietinės visuomenės bei verslo atstovai iš Europos skaitmeninio švietimo bendruomenės. Šiame forume dalyviai aptarė galimybes ir iššūkius, susijusius su aukštos kokybės, veiksmingo ir įtraukaus skaitmeninio švietimo kūrimu ir teikimu ES. Šiame forume vykusių diskusijų metu buvo nustatyta keletas įžvalgų,

  • Tarpsektorinis bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis yra labai svarbūs siekiant susieti politiką, mokslinius tyrimus ir praktiką. Skaitmeninio švietimo centro praktikos bendruomenė yra viena iš ES iniciatyvų, kuriomis remiamas tarpsektorinis bendradarbiavimas.
  • Jaunimas pabrėžė žmogaus skatinamos skaitmeninės transformacijos svarbą.
  • Mokytojams reikia paramos pereinant prie skaitmeninių technologijų.
  • Dirbtinio intelekto ir datos naudojimas švietimo srityje turi etinių pasekmių, į kurias reikia tinkamai atsižvelgti.

Forumas taip pat akcentavo finansavimo pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę galimybes. Renginio įrašai yra viešai prieinami ir juos gali stebėti visi, kurie negalėjo dalyvauti forume.

© Europos Komisija

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/takeaways-first-digital-education-stakeholder-forum
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų