Jau veikia „Kohesio" sistema, kurioje viešai pasiekiama daugiau nei 1,5 mln. ES finansuojamų projektų

2022-03-25

2022 m. kovo 17 d., prasidėjus 8-ajam Sanglaudos forumui, Europos Komisija pristatė internetinę sistemą Kohesio", joje sukaupta visa informacija apie daugiau kaip 1,5 mln. projektų 27 valstybėse narėse, kurie nuo 2014 m. buvo finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo (ESF). Tokia išsami projektų duomenų bazė sukurta pirmą kartą, ji yra plačiai pasiekiama ir bus prieinama visomis ES kalbomis.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Komisijos narė Eliza Ferreira, kalbėdama per atidarymą, sakė: Kohesio dėka sanglaudos politika tampa dar atviresnė ir skaidresnė. Vos keliais paspaudimais kiekvienas gali sužinoti, kaip ES investuoja į mūsų regionus ir miestus, kad skatintų konvergenciją ir ekonominę, socialinę bei teritorinę sanglaudą." Už užimtumą ir socialines teises atsakingas Komisijos narys Nicolas Schmidtas sakė: „ES lėšos gali būti naudingos visiems ES gyventojams, o ypač tiems, kuriems mūsų paramos reikia labiausiai".

Kohesio" sistemos lankytojai gali rasti informacijos apie visus ES finansuojamus projektus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniams įgūdžiams ir kompetencijoms visose valstybėse narėse. Prie kiekvieno sistemoje nurodyto projekto pateikiami duomenys apie konkrečias projekto detales, įskaitant projekto vadovą, informaciją apie finansavimą, projekto temą ir intervencijos sritį bei paramos gavėją. Projektus galima nagrinėti pagal įvairias sistemos temas arba naudojantis žemėlapio priemone, kurioje parodyta kiekviena ES šalis, atokiausi jos regionai ir kiekviename iš jų vykdomi projektai. Pagal temas Švietimas ir profesinis mokymas" bei Socialinė įtrauktis" lankytojai gali rasti aktualios informacijos apie skaitmeninių įgūdžių ir kvalifikacijos tobulinimo ar perkvalifikavimo projektus.

Europos Komisija toliau plėtos Kohesio" sistemą, kad į ją būtų įtraukti naujojo 2021-2027 m. programavimo laikotarpio projektai. Artimiausiais mėnesiais platforma bus prieinama visomis ES kalbomis.

©Europos Komisija 2022, Audiovizualinė tarnyba

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/kohesio-platform-launched-more-15-million-eu-funded-projects-accessible-new-public
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų