Jungtinis tyrimų centras išleido naują leidinį, skirtą skaitmeninių įgūdžių stokai mažinti

2022-05-07

Skaitmeninių įgūdžių neatitikimas užimtumo srityje ilgą laiką užima svarbią vietą Europos politikos darbotvarkėje. Šia nauja Jungtinio tyrimų centro (JTC) ataskaita siekiama šiek tiek paaiškinti skaitmeninių įgūdžių spragų ES pobūdį ir politiką, reikalingą šiam klausimui spręsti.


Skaitmeninė kompetencija tapo itin svarbi galimybėms įsidarbinti. Net apie 85 proc. visų ES darbo vietų reikia bent pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Iš naujausių Eurostato turimų statistinių duomenų apie 2019 m. skaitmeninius įgūdžius Europoje matyti, kad 13 proc. ES darbo jėgos neturėjo skaitmeninių įgūdžių, daugiausia dėl to, kad nesinaudojo internetu, o dar 24 proc. neturėjo bent pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, kurių dabar reikia daugumoje darbo vietų.

Šioje JRC ataskaitoje analizuojami naujausi Eurostato, EBPO ir CEDEFOP duomenys, susiję su skaitmeninių įgūdžių trūkumu užimtumo srityje. Visų pirma moksliniais tyrimais siekiama šiek tiek išsiaiškinti du klausimus.

1. Kokios rūšies skaitmeninių įgūdžių trūksta?

2. Kokios būtų prioritetinės politikos veiksmų tikslinės grupės?

Nagrinėjant šiuos du pagrindinius klausimus, ataskaitoje siekiama paremti keletą naujausių skaitmeninio dešimtmečio tikslų, susijusių su skaitmeniniais įgūdžiais, kurie taip pat paminėti Europos socialinio ramsčio veiksmų plane.

Jei norite daugiau sužinoti apie tyrimo rezultatus, visą Jungtinio tyrimų centro ataskaitą skaitykite čia.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/jrc-releases-new-publication-address-digital-skills-gap
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų