Kaip geriausiai investuoti į švietimą ir mokymą? Ekspertų ataskaitoje nustatyti perspektyvūs metodai

2022-11-04

Spalio 19 d. Europos Komisija paskelbė kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą ekspertų grupės galutinę ataskaitą „Investicijos į mūsų ateitį: kokybiškos investicijos į švietimą ir mokymą“.

Siekiant skatinti teigiamus pokyčius visoje Europos Sąjungoje, šios nacionalinės patirtys ir švietimo politikos reformos dažnai aptariamos Europos švietimo erdvės strateginėje programoje EAA darbo grupėse.

„Turime užtikrinti, kad visi jauni europiečiai gautų kuo geresnį išsilavinimą. Kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą skatinimas yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos politinių prioritetų ir labai svarbus siekiant iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę. Šios ataskaitos išvados bus įtrauktos mūsų darbuose Komisijoje ir mes toliau skatinsime tikrą politikos vertinimo kultūrą valstybėse narėse, kad būtų remiamos kokybiškos investicijos į švietimą ir mokymą ir kuo geriau panaudojami turimi ištekliai“ – už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga EK narė Mariya Gabriel.

Iki šių metų pabaigos Europos Komisija pateiks naują iniciatyvą, kad valstybės narės galėtų naudotis lanksčiomis, bet tikslinėmis priemonėmis, metodais ir ekspertinėmis žiniomis, kad padėtų joms įvertinti savo švietimo politiką. Tai bus daroma gerinant kokybiškas investicijas į švietimą ir mokymą ES.

Ekspertų ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama veiksmingiausiems būdams paskirstyti viešąsias lėšas keturioms pagrindinėms ES švietimo ir mokymo išlaidų sritims: mokytojams ir instruktoriams, švietimo infrastruktūrai, skaitmeniniam mokymuisi, lygybei ir įtraukčiai.

Ekspertų grupė nustatė, kad nacionaliniu mastu yra perspektyvių švietimo ir mokymo metodų, kurie gali būti pavyzdžiu vyriausybėms ir švietimo įstaigoms visoje ES. Tai - individualaus ir tarpusavio mokymo programos, mokyklų statybos ir renovacijos programos, skirtos patalpų kokybei gerinti, ir kokybiškas ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra.

Ataskaitoje taip pat nurodomi iššūkiai, kuriuos reikia įveikti siekiant padidinti išlaidų veiksmingumą ir efektyvumą, ir bendros strategijos, kurios gali būti naudingos, pavyzdžiui, siekiant patikimų duomenų apie tai, kaip tikslinės investicijos veikia faktinius mokymosi rezultatus bei nuodugniau vertinant bendrą nacionalinę švietimo politiką.

Daugiau - pranešime spaudai.

© Europos Komisija

© AdobeStock

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7029
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų