Lietuva beveik du kartus viršija ES vidurkį pagal skaitmenines viešąsias paslaugas

2022-08-04

Kaip skelbia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Europos Komisijos kasmet skelbiamoje Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitoje Lietuvos vertinimas viršijo bendrą Europos Sąjungos vidurkį. Kaip ir pernai,  Lietuva šiemet užėmė 14-tą vietą, jos DESI indeksas įvertintas 52,7  balo, tuo tarpu ES vidurkis yra 52,3 balo.  

EK vertinimu, labai gerų rezultatų Lietuva pasiekė skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje, kur jos vertinimo rodikliai beveik du kartus viršija ES vidurkį, ir čia Lietuva iš 12 vietos pakilo į 10. E. valdžios naudotojų skaičius nuolat augo ir pasiekė 70 proc.  Lietuva gerai vertinama ir atvirų duomenų srityje (89 proc., palyginti su 81 proc. ES). Šalis daro nuolatinę pažangą siekdama, kad visos viešosios paslaugos būtų prieinamos internetu.  Skaitmeninių technologijų integracijos srityje Lietuva viršijo daugelio šios srities rodiklių ES vidurkį ir užėmė 13-tą vietą.  

Žmogiškojo kapitalo srityje Lietuva užima aukštesnes už vidurkį pozicijas pagal informacinių ir ryšių technologijų (IRT) studijas baigusius asmenis (4 proc., ES vidurkis – 3,9 proc.), taip pat gerokai viršija ES vidurkį pagal lyčių pusiausvyrą IRT srityje (IRT srities specialistės moterys sudaro 24 proc., ES vidurkis – 19 proc.).  

Reitinge Estija užėmė 9-tą vietą, Latvija – 17-tą, Lenkija – 24-tą vietą. Visoje ES pagal bendros skaitmeninės veiklos rezultatus pirmauja Suomija, Danija, Nyderlandai ir Švedija.  

Nuo 2014 m. EK stebi valstybių narių skaitmeninę pažangą ir skelbia metines ataskaitas. Jose kasmet pateikiami šalių rodikliai, kurie valstybėms narėms padeda nustatyti prioritetinių veiksmų sritis. DESI indeksas rodo valstybių narių skaitmeninę brandą ir padeda analizuoti per pastaruosius metus jų padarytą pažangą.  

Pagal užsibrėžtą tikslą Lietuva 2025 metais siekia būti 10-oje vietoje DESI ataskaitoje, o įgyvendinus planuojamas reformas 2030 metais – 7-oje vietoje.   

Daugiau informacijos apie ataskaitą galima rasti čia: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.

Apie naujieną

Autorius
https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-beveik-du-kartus-virsija-es-vidurki-pagal-skaitmenines-viesasias-paslaugas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų