Naujas DSJP turinys: skaitmeninių įgūdžių apžvalgos pagal šalis

2023-05-31

2021 m. gegužės mėn. pradėjusi veikti Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo sistema (angl. DSJP) padarė didelę pažangą veikdama kaip pagrindinis informacijos apie skaitmeninius įgūdžius centras Europoje ir Europos skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo skatinimo bendruomenės svetainė. Čia skelbiama naujausia informacija, renginiai, mokymo galimybės ir įgūdžių bei skaitmeninių gebėjimų moksliniai tyrimai.

Siekiant geriau suprasti skaitmeninių įgūdžių vaizdą nacionaliniu lygmeniu, DSJP pradeda rengti informatyvias skaitmeninių įgūdžių apžvalgas, kuriose pateikiama vertingų įžvalgų apie įvairių šalių skaitmeninę aplinką. Kiekvienoje valstybėje narėje tiriama skaitmeninių įgūdžių padėtis, nagrinėjamos valstybinės įgūdžių ir skaitmeninimo strategijos, nacionalinės iniciatyvos ir finansavimo galimybės. Šios momentinės apžvalgos, suskirstytos į du skirsnius, turėtų suteikti visą reikiamą informaciją, padėsiančią visapusiškai įvertinti skaitmeninius įgūdžius ir skiriamas lėšas kiekvienoje konkrečioje šalyje.

Skaitmeninių įgūdžių apžvalga

Susipažinkite su naujausiomis strateginėmis iniciatyvomis ir skaitmeninių įgūdžių planais kiekvienoje konkrečioje šalyje. Šiame skirsnyje pateikiama vertinga skaitmeninių įgūdžių ugdymo apžvalga, įskaitant informaciją apie valstybines ir nacionalines strategijas, taip pat finansavimo galimybes. Be to, jame pateikiama įžvalgų apie nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kuriais siekiama panaikinti atotrūkį tarp šiandienos ir rytojaus įgūdžių ir remti dvejopą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Esamas finansavimas

Antrame skirsnyje pateikiama informacija apie turimas finansavimo galimybes piliečiams, darbo jėgai, švietimui ar net skaitmeniniams ekspertams kelti kvalifikaciją ir persikvalifikuoti. Ji apima įvairius finansavimo šaltinius, įskaitant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemones ir nacionalines finansavimo programas. Nesvarbu, ar esate asmuo, norintis kelti kvalifikaciją, ar įmonė, siekianti skaitmeninės transformacijos, šiame skirsnyje pateikiama vertingų įžvalgų apie finansinę paramą, kuri gali paskatinti jūsų skaitmeninius užmojus.

Sužinokite pagrindinius šaltinius, iš kurių kiekvienoje šalyje būtų galima tobulinti žmonių, įmonių ir organizacijų skaitmeninius gebėjimus paskolų, dotacijų ir finansinių priemonių forma.

Ko dar galima tikėtis? 

Susipažinkite su DSJP atlikta išsamia planų ir pagrindinių veiksmų, kurių imasi šalys, siekdamos skatinti pagrindinius ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius, analize: sužinokite, kaip pagal skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI) ir žmogiškojo kapitalo matmenį vertinama kiekviena iš 20 ES šalių. Žinokite, ką daro jūsų valstybė narė, kad padėtų žmonėms įgyti pagrindinių skaitmeninių įgūdžių ir padidintų dirbančių IRT specialistų, turinčių aukštą kompetenciją, skaičių.

Peržiūrėkite apžvalgas

Pirmąsias penkias šalių apžvalgas rasite čia:

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/8348
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė