Paskelbta Europos švietimo erdvės kūrimo pažangos ataskaita

2022-12-09

Lapkričio 18 d. Europos Komisija priėmė ataskaitą, kurioje išsamiai atskleidžiama pažanga, padaryta iki 2025 m. kuriant Europos švietimo erdvę (EEE), kad šioje srityje nebūtų jokių kliūčių mokytis ir visiems būtų užtikrintos geresnės galimybės gauti kokybišką išsilavinimą. Ataskaitoje apžvelgiamas vykdomi darbai ir pažanga siekiant ES lygmens tikslų. Nagrinėjamos strateginės politikos iniciatyvos visuose švietimo sektoriuose, ES finansuojami projektai, ekspertų grupės ir priemonės, kuriomis siekiama, kad programa „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpusas būtų įtraukesni. Visos valstybės narės yra įsipareigojusios kurti Europos švietimo erdvę, todėl šiais veiksmais stiprinamos valstybių narių iniciatyvos.

Ataskaitoje taip pat atkreiptas dėmesys į COVID-19 krizės ir Rusijos karo prieš Ukrainą poveikį, kaip priimami pabėgėliai mokiniai ir mokytojai. Ji pabrėžė bendrą nacionalinį ir ES įsipareigojimą padėti greitai ir veiksmingai reaguoti į šiuos iššūkius.

Ataskaitą sudaro keturios dalys.

Kartu su šia ataskaita Europos Komisija taip pat paskelbė 2022 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį, kuris yra neatskiriama EAA dalis. Jos lyginamoji ataskaita ir 27 išsamios šalių ataskaitos parodė, kad ankstyvosios tendencijos siekiant kelių ES lygmens tikslų yra teigiamos. Apskritai mokyklos nebaigusių asmenų skaičius mažėja, tretinį išsilavinimą įgyja vis daugiau žmonių, auga dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemoje. Tačiau reikia sisteminių ilgalaikių pastangų siekiant didinti lygybę švietimo srityje ir spręsti mokytojų trūkumo problemą taikant naujus ES lygmens rodiklius abiejose šiose srityse, kurie padėtų skatinti politines diskusijas.

Remdamasi šia ataskaita, Europos Komisija 2023 m. skirs laikotarpio vidurio peržiūros procesui, pasinaudos įgyta patirtimi ir suteiks postūmį laikotarpiui iki 2025 m., kai paskelbs išsamią EAA pasiekimų ataskaitą.

© Europos Sąjunga

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7196
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų