Paskelbta nauja Europos įgūdžių, gebėjimų, profesijų ir kvalifikacijų klasifikatoriaus versija

2022-04-11

Europos Komisija paskelbė naują Europos įgūdžių, gebėjimų, profesijų ir kvalifikacijų klasifikatoriaus (ESCO) versiją. Tai pasiekta po du metus trukusio proceso, kurio metu buvo peržiūrimos esamos sąvokos ir kuriami nauji profesiniai ir kompetencijos profiliai. ESCO V1.1 siekiama patenkinti du pagrindinius poreikius:

 • toliau teikti naudą darbo rinkoje ir švietimo bei mokymo srityje;
 • persvarstyti ESCO kokybę atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius.

ESCO 1.1 versijoje yra keli esminiai ankstesnės ESCO redakcijos pakeitimai, t. y.:

 • naujas turinys – 68 naujos profesijos, 354 nauji įgūdžiai ir 158 naujos žinių koncepcijos, sukurtos ir išverstos į visas ESCO kalbas;
 • nauja universaliųjų įgūdžių hierarchija su patikslinta universaliųjų įgūdžių ir kompetencijų struktūra ir terminija;
 • žalieji, „DigComp“ ir mokslinių tyrimų įgūdžių ženklai. Naujasis ESCO pateikia įgūdžių, reikalingų žaliajai pertvarkai ir mokslininkams, taip pat įgūdžių, išvardytų Europos piliečiams skirtoje skaitmeninės kompetencijos programoje („DigComp“), taksonomiją.
 • pagerinta kokybė, atnaujinant 500 terminų, tame tarpe pašalinant dublikatus, ar nurodant terminų ir sąvokų ryšį.

Infografikas mėlyname fone, kuriame išvardytos keturios ESCO v1.1 patobulinimo sritys. Du sutampantys debesiniai kompiuteriai rodo naujas profesijas, įgūdžius ir žinių sąvokas, 3 ženklelių iš dalies sutampančius metmenis ir skirtingus lygius, rodančius naują universaliųjų įgūdžių hierarchiją, tris pagridines linijas, skirtas žaliesiems, „DigComp“, „Mokslinių tyrimų įgūdžiai“ ir žinių sąvokoms žymėti, ir kokybės gerinimo bruožą.

ESCO 1.1 punkte dalyvavo šios organizacijos:

 • EURES tinklo užimtumo tarnybos;
 • AREA (http://www.area-eur.be/);
 • Ashoka Belgium (https://www.ashoka.org);
 • ASSETS+ Blueprint (https://assets-plus.eu/results/skills-blueprint);
 • AWS mokymas ir sertifikavimas (www.aws.amazon.com/training);
 • BF/M-Bayreuth (http://www.bfm-bayreuth.de);
 • Projektas S4TCLF (https://www.s4tclfblueprint.eu/);
 • Europos savanoriškos veiklos centras (www.europeanvolunteercentre.org);
 • Portugalijos tekstilės ir drabužių pramonės technologijų centras (www.academia.citeve.pt);
 • Projektas DevOps (https://smartdevops.eu/dev/);
 • DRIVES Blueprint (https://www.project-drives.eu/EN/HOME);
 • EGEC (https://www.egec.org);
 • ENISA – Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (https://www.enisa.europa.eu);
 • EO4GEO projektas (http://www.eo4geo.eu/project-liaisons);
 • ESTRO (https://www.estro.org);
 • Eurodesk Brussels Link (https://eurodesk.eu);
 • Europos optometrijos ir optikos taryba (www.ecoo.info);
 • Europos vertinimo draugija (http://www.europeanevaluation.org);
 • Europos turizmo gidų asociacijų federacija (http://www.feg-touristguides.com/);
 • Europos geoterminės energetikos taryba (www.egec.org);
 • Europos jūrų biologinių išteklių centras (https://embrc.eu);
 • Europos saugos ir sveikatos profesinių organizacijų tinklas (https://www.enshpo.eu);
 • Europos suvirinimo fondas (www.ewf.be);
 • FERMA, Europos rizikos valdymo asociacijų federacija (https://www.ferma.eu);
 • Hydrogen Europe (https://hydrogeneurope.eu);
 • Tarptautinė patikimų blokų grandinės taikomųjų programų asociacija (www.inatba.org);
 • MATES projektas (https://www.projectmates.eu/);
 • METIS projektas (https://www.metis4skills.eu);
 • NATSPEC (https://natspec.org.uk);
 • Naujos turizmo kartos įgūdžių sąjunga (https://nexttourismgeneration.eu);
 • PROF/TRAC – Atvira mokymo sistema, skirta BNEP specialistams (http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzeb-professionals.html);
 • ESCO paslaugomis besinaudojantys mokslininkai (https://www.mdpi.com/2076-3417/10/20/7226);
 • RITCS. Karališkasis teatro institutas, „Cinema & Sound“. Erasmus universiteto koledžas Briuselyje (www.rits.be/nl/opleidingen/podiumtechnieken);
 • SEA EUROPE (www.seaeurope.eu);
 • Skilllab (https://skilllab.io/en-us);
 • Skills4am projektas (http://www.skills4am.eu);
 • WindEurope (https://windeurope.org/).

© Europos Komisija

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/new-version-european-classification-skills-competences-occupations-and-qualifications
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų