Pradedama EIT giliųjų technologijų specialistų iniciatyva. Prisijunkite prie įsipareigojimų

2022-11-04

2022 m. spalio 11 d., pasibaigus didžiausiam Europos inovacijų renginiui, Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) INNOVEIT WEEKS renginių serija pradėjo įgyvendinti gilių technologijų specialistų iniciatyvą. Per ateinančius trejus metus šia programa siekiama apmokyti milijoną žmonių Europos giliųjų technologijų srityse. Įgyvendinant šią iniciatyvą, giliųjų technologijų suinteresuotieji asmenys kviečiami prisijungti prie įsipareigojimo ir investuoti į talentų rezervą Europos ateičiai.

Giliųjų technologijų inovacijos apima pažangiausius technologijų sprendimus ir mokslo bei inžinerijos sritis fizinėje, biologinėje ir skaitmeninėje srityse. Šios inovacijos yra būtinos ieškant neatidėliotinų pasaulinių problemų sprendimų. Tačiau Europa susiduria su talentų ir darbo jėgos trūkumu, kuris trukdo jai pritraukti naujų technologijų, kad būtų galima vykdyti dvejopą – žaliąją ir skaitmeninę – pertvarką.

Vadovaujantis Europos Komisijos naująja Europos inovacijų darbotvarke, giliųjų technologijų specialistų iniciatyva siekiama pašalinti šią spragą ir visose valstybėse narėse išugdyti giliųjų technologijų srities talentus. Kadangi EIT turi daugiau kaip 3400 partnerių ir daugiau kaip 70 centrų tinklą, geriausia būtų sutelkti šias organizacijas ir parengti pažangiausias giliojo technologijų švietimo programas. Be to, ši nauja programa bus atvira visiems Europos talentams nuo visų švietimo lygmenų – nuo vidurinių mokyklų studentų iki specialistų ir verslininkų, taip pat švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams. Ypatingas dėmesys bus skiriamas aktyvaus mergaičių ir moterų dalyvavimo užtikrinimui, taip pat šalims, kuriose inovaciniai pajėgumai yra mažesni. 

Giliųjų technologijų specialistų iniciatyva siekiama ne tik plėtoti kvalifikuotą darbo jėgą, bet ir išlaikyti sparčiai augančias įmones, veikiančias giliųjų technologijų srityse, ir skatinti jas plėsti savo veiklą Europoje. Ji bus grindžiama esama EIT verslumo ugdymo veikla, įskaitant veiklą, kuri jau orientuota į technologinius įgūdžius, pavyzdžiui, EIT ženklo laipsnius, Europos baterijų aljanso akademiją ir EIT aukštojo mokslo iniciatyvą

Pasižadėjimas prisijungti prie giliųjų technologijų specialistų iniciatyvos

EIT skatina partnerius prisiimti įsipareigojimą ir remti giliųjų technologijų talentų ugdymą visoje Europoje. Prisiimdamas įsipareigojimą, EIT sujungs viešąsias ir privačiąsias organizacijas, pramonės atstovus, švietimo paslaugų teikėjus ir investuotojus, kad padėtų pasiekti iniciatyvos tikslus. Įsipareigojimų sistema suteikia potencialiems partneriams ir rėmėjams galimybę remti iniciatyvą ir nustatyti geriausius esamus giliųjų technologijų kursus ir mokymą.

Organizacijos, norinčios dalyvauti rengiant įgūdžių programą, galės nurodyti paramos, kurią jos norėtų įsipareigoti teikti, kategoriją, kuri gali apimti mokymo nuostatas, programų turinio plėtojimą, finansinę paramą ir sklaidą. Organizacijos, norinčios prisiimti įsipareigojimą, gali rasti daugiau informacijos apie gilių technologijų specialistų iniciatyvos interneto svetainę ir įsipareigojimo formą.

© EIT

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7027
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Blokų grandinė
Robotika
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų