Pusė valstybės ir savivaldybių įstaigų suteikia paslaugas internetu

2022-04-22

2022 m. pradžioje Lietuvos statistikos departamento atlikto tyrimo duomenimis, 47,2 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) teikia ketvirtojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. suteikiama galimybė pilnai dalyvauti procesuose per interneto svetainę, paraiškų, bylų tvarkymas, sprendimas ir kitos standartinės procedūros vykdomos per interneto svetainę, besikreipiančiajam nereikia atlikti jokių kitų formalių „popierinių“ procedūrų. Ir net 21,5 proc. įstaigų teikia penktojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. automatiškai teikiama turima informacija.

2022 m. pradžioje 77,1 proc. įstaigų sudarė galimybę parsisiųsti įvairias dokumentų formas, 50,7 proc. – grąžinti jas užpildytas. 47,2 proc. įstaigų nurodė, kad dalį paslaugų teikia elektroniniu būdu. 

 2021 m. valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 62 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 70 proc. tokio amžiaus internautų.

Nors dauguma įstaigų paslaugas teikia tradiciniais būdais (paštu, telefonu ar priimdami interesantus įstaigoje), bet populiarėja ir elektroniniai paslaugų teikimo būdai: 2022 m. pradžioje 61,5 proc. įstaigų paslaugas teikė per elektroninius valdžios vartus, 100 proc. – elektroniniu paštu, 53,8 proc. – informacines paslaugas teikė socialiniais tinklais, 11,8 proc. – interneto telefono ryšiu, 8,7 proc. - mobiliosiomis programėlėmis.

2022 m. 21,5 proc. įstaigų konsoliduotas informacinių technologijų paslaugas gavo iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto, 46,5 proc. įstaigų iš visų konsoliduotų informacinių technologijų paslaugų teikėjų ir 17 proc. iš kitų viešųjų įstaigų.

Informacinių technologijų (IT) specialistai sudarė 2,4 proc. visų valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų (2020 m. – 2,1 proc.). IT specialistų trūkumas tampa labai aktualus klausimas – net 51 proc. įstaigų teigė, kad susiduria su IT specialistų trūkumu. 

IVPK inf.

Apie naujieną

Autorius
IVPK
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė