Siekdama paskatinti giliųjų technologijų inovacijas Europoje, Komisija atrinko pirmąsias 50 įmonių, kurioms vadovauja moterys

2022-03-14

2022 m. kovo 1 d. Europos Komisija paskelbė pirmojo konkurso, surengto pagal naująją bandomąją programą „Women TechEU“, kuria remiami moterų vadovaujami giliųjų technologijų startuoliai, rezultatus. Konkursas finansuojamas pagal Europos inovacijų ekosistemų darbo programą, kuri yra ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ dalis.

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Labai didžiuojuosi sėkmingais pirmojo konkurso, surengto pagal programą „TechEU“, rezultatais. Didelis išskirtinai gerai parengtų paraiškų skaičius rodo, kad giliųjų technologijų srityje dirbančių moterų įmonėms reikia paramos ankstyvuoju – rizikingiausiu – etapu. Šioms 50 įmonių, kurioms vadovauja moterys, padėsime suteikdami finansavimo, mentorystės ir tinklaveikos galimybių, o 2022 m. šios programos mastą dar labiau išplėsime.“

„Women TechEU“ yra visiškai nauja Europos Sąjungos iniciatyva. Siekiant padėti įmonėms žengti pirmuosius žingsnius inovacijų kelyje ir vystyti veiklą, pagal šią iniciatyvą joms teikiamos dotacijos, kurių kiekvienos vertė – 75 000 EUR. Be to, pagal Europos inovacijų tarybos (EIC) parengtą moterų lyderystės programą teikiama mentorystės, konsultuojamojo ugdymo ir tinklaveikos Europos Sąjungoje galimybių.

Po to, kai paraiškas įvertins nepriklausomi ekspertai, Komisija pradės teikti paramą iš 15 šalių atrinktoms 50 įmonių, kurioms vadovauja moterys. Daugiau kaip 40 įmonių yra įsisteigusios ES valstybėse narėse, įskaitant penktadalį įmonių iš dalyvių skaičių didinančių programos „Europos horizontas“ šalių. Be to, maždaug penktadalis įmonių yra iš asocijuotųjų programos „Europos horizontas“ šalių.

Projektų įgyvendinimo pradžia – 2022 m. pavasaris. Projektai turėtų būti vykdomi 6–12 mėnesių. Moterys lyderės bus įtrauktos į Europos inovacijų tarybos parengtą moterų lyderystės programą, kad galėtų dalyvauti specialiai pritaikytoje konsultuojamojo ugdymo ir mentorystės veikloje.

Komisija, atsižvelgdama į labai didelį susidomėjimą šiuo pirmuoju bandomuoju projektu, programą „Women TechEU“ atnaujins 2022 m. Kito konkurso biudžetas bus padidintas iki 10 mln. EUR. Iš jo bus finansuojama maždaug 130 įmonių (t. y. daugiau nei šiemet (50 įmonių)). Konkursas bus skelbiamas 2022 m.

Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas „Women TechEU“ rasite čia

 

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/commission-selects-first-50-women-led-companies-boost-deep-tech-innovation-europe
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Blokų grandinė
Robotika
Mašininis mokymasis
Programinė įranga
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų