Skaitmeninės asamblėjos praktinis seminaras: siūlyti veiksmai skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti ir skaitmeninio dešimtmečio tikslams pasiekti

2022-07-15

Daugiau kaip 70 įmonių, valdžios institucijų, akademinės bendruomenės, IRT asociacijų ir NVO atstovų susirinko į Tulūzos skaitmeninę asamblėją, kad rastų vis didėjančio skaitmeninių įgūdžių trūkumo Europoje sprendimus. Jie susitarė, kad tik bendradarbiaujant tarpvalstybiniu mastu ir srityse ES iki 2030 m. priartės prie skaitmeninio dešimtmečio tikslų, t. y. 20 mln. IRT specialistų, lyčių konvergencija ir 80 proc. ES gyventojų, turinčių bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. 

Pirmoji grupė pabrėžė kvalifikuotų darbuotojų mokymo ir išlaikymo svarbą. Bendrovės „Airbus“ atstovas ANISS Gaaya pasidalijo savo įmonės darbuotojų perkvalifikavimo galimybių pavyzdžiu. Jis apibūdino, kaip per pastaruosius trejus metus „Airbus“ apmokė daugiau kaip 1000 duomenų mokslo darbuotojų. Kad panašios iniciatyvos būtų sėkmingos, įmonė pirmiausia turėjo suprasti įgūdžių poreikius ir būsimus profesinius profilius.

Švedijos ekonomikos ir regionų augimo agentūros atstovas Josef Lannemyr paragino daugiau ekspertų, turinčių bendrų tradicinių disciplinų ir skaitmeninių technologijų įgūdžių (pavyzdžiui, direktorius, kurio specializacija – DI, teisininkas, turintis kibernetinio saugumo įgūdžių ir t. t.). Dėl šios naujos mišrių profilių paklausos reikia pereiti prie daugiadalykių akademinių programų. Tačiau, anot Pizos universiteto Roberto Giovannoni, šiuo metu švietimo sistema negali parengti daugiau absolventų, kad patenkintų paklausą darbo rinkoje. Lankstesnės modulinės programos, kuriose derinamas akademinis mokymas ir darbo patirtis (trumpesni mokymo kursai), galėtų padėti padidinti skaitmeninių ekspertų skaičių. 

Po diskusijų seminaro dalyviai diskutavo apie sunkumus ir galimus sprendimus mažesnėse grupėse. Kai kurie dalyvių pasiūlymai buvo šie:
• puoselėti skaitmeninę kultūrą jūsų organizacijoje siekiant pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus;
• naujoviškas švietimas ir darbo bei studijų sutartys darbuotojams;
• kovoti su stereotipais mokyklose, šeimose ir žiniasklaidoje siekiant panaikinti lyčių nelygybę technologijų srityje;
• didinti informuotumą ir motyvuoti žmones mokytis, kad būtų užtikrinta skaitmeninė įtrauktis;
• dirbti kartu su esamomis grupėmis ir su panašiai mąstančiais partneriais ir dalytis gerąja patirtimi;
• darbuotojai, darbdaviai ir vyriausybė turėtų skirti finansavimą atitinkamoms programoms.

Šioje skaitmeninėje lentelėje galite rasti daugiau įžvalgų apie konkrečius sprendimus.

Antrojoje grupėje buvo kalbama apie ES strateginį savarankiškumą technologijų srityje ir būtinybę išlaikyti ir pritraukti talentingus žmones į Europą. Europos Parlamento narė Lina Gįlvez Muñoz priminė lyčių nelygybę technologijų srityje ir paragino imtis pavyzdinių veiksmų, kuriais mergaitės būtų skatinamos apsvarstyti IRT studijas ir darbą. Grande Ecole de Numerique“ atstovė Samia Ghozlane pridūrė, kad būtina paaiškinti moterims ir mergaitėms, kad skaitmeninėse darbo vietose kuriamas prasmingas socialinis poveikis. 

Slovakijos nacionalinės skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų koalicijos atstovas Mįrio Lelovský kalbėjo apie politinės lyderystės ir noro bendradarbiauti nacionaliniu lygmeniu svarbą (akademinę bendruomenę, verslą ir vyriausybę). Jis taip pat paminėjo skaitmeninės srities ekspertų svarbą atstatant Ukrainą ateityje. 

Ateinančiomis dienomis bus paskelbta išsamesnė ataskaita, kurioje bus apibendrintas praktinis seminaras. Rezultatais bus prisidėta prie konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais dėl vykstančio struktūrinio dialogo skaitmeninių įgūdžių ir švietimo klausimais, kurio tikslas – pateikti būsimas rekomendacijas. 

Praktinio seminaro nuotraukas galima rasti čia

 

© Skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų inf. sistema, 2022 m.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/digital-assembly-workshop-stakeholders-suggest-actions-boost-digital-skills-and-reach
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų