2021 m. DESI moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje rezultatų suvestinė

Juostinė diagrama, kurioje pavaizduotas interneto naudojimas ir moterų skaitmeniniai įgūdžiai

Iš 2021 m. rezultatų suvestinės „Moterys skaitmeniniame sektoriuje“ matyti, kad vis dar esama didelės lyčių nelygybės pagal specializuotus skaitmeninius įgūdžius, nors interneto vartotojų įgūdžių atotrūkis mažėja. 

Suvestinėje „Moterys skaitmeniniame sektoriuje“, kuri yra skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) dalis, pagal 12 rodiklių vertinami valstybių narių rezultatai interneto naudojimo, interneto vartotojų įgūdžių, specialiųjų įgūdžių ir užimtumo srityse.
Iš 2021 m. rezultatų suvestinės „Moterys skaitmeniniame sektoriuje“ matyti, kad specialistų skaitmeninių įgūdžių srityje vis dar yra didelė lyčių nelygybė. Tik 19 proc. IRT specialistų ir maždaug trečdalis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos absolventų yra moterys. Per pastaruosius kelerius metus šiais skaičiais pažangos nepadaryta. Skaitmeninės politikos kelrodyje nustatytas tikslas, kad iki 2030 m. ES turėtų 20 mln. IRT specialistų, o moterų ir vyrų skaičius būtų vienodas.


Naudojimosi internetu ir interneto naudotojų įgūdžių trūkumas yra gerokai mažesnis. 2020 m. internetu reguliariai naudojosi 85 proc. moterų, palyginti su 87 proc. vyrų. Skaitmeninių įgūdžių rodikliai skiriasi 4 procentiniais punktais: Nuo 2019 m. 54 proc. moterų turi bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius (58 proc. vyrų), 29 proc. – aukštesnius nei bazinius skaitmeninius įgūdžius (33 proc. vyrų) ir 56 proc. – bent pagrindinius programinės įrangos įgūdžius (60 proc. vyrų).

Moterys labiausiai įsitraukusios į skaitmeninę ekonomiką Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Estijoje ir Nyderlanduose. Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Italijoje moterų dalyvavimo skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenėje rodikliai prasčiausi.
 

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Bendrosios programos ir kvalifikacijos (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Ataskaita