2023 m. „Coursera“ darbo įgūdžių ataskaita

„Coursera“ paskelbė 2023 m. darbo įgūdžių ataskaitą, kurioje nagrinėjami populiariausi skaitmeniniai ir žmogiškieji įgūdžiai. Šioje ataskaitoje remiamasi 4 mln. besimokančiųjų „Coursera“ kursuose, atstovaujančių 3000 įmonių, 3600 aukštojo mokslo institucijų ir vyriausybių daugiau kaip 100 šalių, duomenimis. Suprasdamos paklausius darbo įgūdžius, institucijos gali geriau pasirūpinti, kad jų darbuotojai, piliečiai ir studentai įgytų žinių, reikalingų patekti į konkurencingą darbo rinką ir siekti karjeros. Be to, ataskaitoje institucijoms suteikiama įžvalgų kurti įgūdžiais grindžiamas mokymosi strategijas, kuriomis atsižvelgiama į šiandienos pasaulio darbo jėgos poreikius.

Ataskaitoje pateikiamos pasaulinės darbo įgūdžių tendencijos.

  • Sparčiausiai augantys įgūdžiai yra skaitmeniniai įgūdžiai. Nuolatinė technologijų raida lemia tai, kad darbdaviai nuolat ieško naujų skaitmeninių įgūdžių, kuriuos galėtų įgyti potencialūs darbuotojai, ir kartu perkvalifikuoja esamus darbuotojus.
  • Sparčiausiai augantys skaitmeniniai įgūdžiai keičiasi labiau nei sparčiausiai augantys žmonių įgūdžiai. Dešimt svarbiausių skaitmeninių įgūdžių labai skiriasi nuo praėjusių metų; tik dveji skaitmeniniai įgūdžiai lieka tie patys: duomenų vizualizavimas ir naudotojo patirtis
  • Vadovavimo įgūdžiai, padedantys komandoms įveikti pokyčius, yra vieni iš sparčiausiai populiarėjančių. Organizacijos pripažįsta vis didesnę lyderystės ir vadybos įgūdžių, reikalingų veiksmingai valdyti pokyčius individo, komandos ir organizacijos lygmeniu, svarbą.
  • Įgūdžių, susijusių su naudotojų patirtimi, vis daugėja. Spartėjant skaitmeninimui visose pramonės šakose, vartotojų patirties įgūdžiai yra labai paklausūs, nes vartotojai tikisi, kad jų poreikiai bus patenkinti greitai, efektyviai ir patogiai.
  • Šiais metais į sąrašą įtraukti nauji įgūdžiai, kuriuose derinamos techninės žinios ir projektų valdymas. Organizacijoms didinant investicijas į skaitmeninius įgūdžius, įgūdžių rinkiniai, padedantys organizacijoms valdyti ir palaikyti technines komandas, tampa kaip niekada svarbūs siekiant laikytis vidaus terminų ir tikslų, užtikrinti, kad ištekliai būtų skiriami ir valdomi protingai, ir taip būtų didinamas efektyvumas.
  • Tokie įgūdžiai, kaip duomenų vizualizavimas ir analizė, tampa vis svarbesni ir gali papildyti tradicinius žmogiškuosius įgūdžius, pavyzdžiui, personalo valdymą ir gebėjimą sklandžiai pasakoti istorijas. Kadangi organizacijos siekia gauti naudos iš duomenų pagrindu sukurtų metodų, taikomų komandose nuo IT iki ŽI, gebėjimas suprasti ir naudoti duomenis efektyviai komunikacijai tampa privalomu įgūdžiu, nepriklausomai nuo karjeros krypties.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas (plačiosios programos)
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Kompiuterio panaudojimas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita