Airija: nacionalinis įgūdžių biuletenis (2022 m.)

2022 m. nacionalinį įgūdžių biuletenį (tai jau 18-oji jo laida), rengia Airijos tolesnio švietimo ir mokymo institucijos (SOLAS) Įgūdžių ir darbo rinkos skyrius. Juo siekiama padėti formuoti politiką užimtumo, švietimo / mokymo ir imigracijos srityse. Jame pateikiamos gairės, kuriomis remiantis galima informuoti ir formuoti politiką, ypač atsižvelgiant į įgūdžius, taip pat ir perkvalifikavimo galimybes, kurias galima suteikti pagal Airijos švietimo ir mokymo sistemą. Jis skirtas profesinio orientavimo konsultantams, studentams ir kitiems asmenims, kurie renkasi karjerą ir išsilavinimą.

Nacionaliniame įgūdžių biuletenyje išsamiai apžvelgiama 2021 m. darbo rinka, nagrinėjamos įvairios profesijos, pabrėžiant tas, kurios darbo rinkoje yra paklausiausios, ir nurodomos kylančios problemos.  2022 m. Airijos darbo jėga dar niekada nebuvo tokia gausi ir toliau auga - praėjusių metų pabaigoje dirbo 2,5 mln. žmonių.

Dėl užimtumo augimo ne tik paaštrėjo esamas įgūdžių trūkumas, bet ir atsirado papildomų trūkumų įvairiose profesijose. Airijos ekonomikai reikia daugiau informacinių ir ryšių technologijų specialistų ir inžinierių, taip pat yra daug laisvų darbo vietų, kurias reikia užpildyti sveikatos priežiūros, statybos, svetingumo ir transporto srityse. Nors daugelio šių profesijų trūkumas jaučiamas visame pasaulyje, būtina, kad Airijos švietimo ir mokymo sistema ir toliau vystytųsi taip, kad atitiktų darbo rinkos poreikius, ypač atsižvelgiant į besikeičiančius įgūdžių reikalavimus, susijusius su technologiniais pokyčiais ir perėjimu prie mažo išmetamo anglies dvideginio kiekio technologijų ekonomikos.

Aukštojo mokslo sistema taip pat stengiasi spręsti nustatytas įgūdžių trūkumo problemas, įgyvendindama programas "Skills to compete", "Skills to advance", "SkillNet", "Springboard" ir kt.

Nacionalinį įgūdžių biuletenį sudaro 10 skyrių:

  1. makroekonomika;
  2. darbo rinkos apžvalga;
  3. užimtumas pagal ekonomikos sektorius;
  4. užimtumas pagal profesijas;
  5. regioninės darbo rinkos apžvalga;
  6. nedarbas;
  7. darbo rinkos pokyčiai ir neseniai įdarbinti asmenys;
  8. leidimai įsidarbinti;
  9. laisvos darbo vietos;
  10. profesinio užimtumo profiliai.

Šiuose skyriuose pateikiama gausi medžiaga yra labai svarbi tolesnio švietimo ir mokymo (TPM) sistemai, pavyzdžiui, TPM įgūdžių ugdymui, nacionalinėms iniciatyvoms, kuriomis siekiama padėti žmonėms įsidarbinti arba kelti kvalifikaciją mokymosi visą gyvenimą srityje. Šis biuletenis gali būti laikomas pagrindine sektoriaus ir visos nacionalinės tolesnio švietimo ir mokymo strategijos įgyvendinimo priemone.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Airija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas (plačiosios programos)
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Leidinio tipas
Naujienlaiškis