Blokų grandinės įgūdžių prognozė. Metinė ataskaita (2022 m.). Pagrindas

Pagrindinė bet kurios naujos technologijos įgūdžių politikos planavimo problema yra ta, kad a) mažai žinoma apie darbo vietų, kuriose reikia įgūdžių, pobūdį, b) su technologija susijusios darbo vietos nebuvo susietos su oficialia darbo sistema, kuri naudojama prognozavimo tikslais, ir c) tikėtina, kad įgūdžių srities profesinis pasiskirstymas greitai pasens, nes besiformuojančios technologijos diegiamos vis įvairesniuose sektoriuose ir verslo veikloje.

Reaguojant į šiuos iššūkius, šioje ataskaitoje pateikiama unikali metodinė sistema, pagal kurią vertinama dabartinė blokų grandinės įgūdžių paklausa naudojant duomenų atidavimo technologijas. Ataskaitoje nurodomos su blokų grandine susijusios darbo vietos pagal profesinio klasifikavimo sistemą ir rengiamos visų blokų grandinės specialistų ir naujų kvalifikuotų blokų grandinės absolventų 2020–2026 m. prognozės. Tyrime taip pat naudojami Eurostato duomenys ir Chaise partnerių apklausa, siekiant įvertinti IRT ir blokų grandinės absolventų pasiūlą kiekvienai šaliai per šį laikotarpį.

Parengtos prognozės leis ES ir atskiroms valstybėms narėms įvertinti, kokiu mastu trumpuoju laikotarpiu gali susidaryti darbo rinkos disbalansas, kuris galėtų trukdyti blokų grandinės sektoriaus plėtrai.

Ataskaitai parengti naudotą įgūdžių prognozavimo modelį galima rasti čia.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Blokų grandinė
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita