#DigitalDecade4YOUth ataskaita: Užtikrinti, kad ES skaitmeninis dešimtmetis būtų tinkamas vaikams ir jaunimui

#DigitalDecade4YOUth konsultacijose dalyvavo daugiau kaip 750 vaikų ir jaunuolių, o jų metu buvo iškeltas klausimas „Kaip užtikrinti, kad Europos skaitmeninis dešimtmetis būtų tinkamas vaikams ir jaunimui“? Konsultacijos pradėtos po to, kai 2021 m. kovo mėn. Europos Komisija paskelbė apie ES skaitmeninį dešimtmetį – į ateitį orientuotą Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. viziją.

Įgyvendinant iniciatyvą „Geresnis internetas vaikams“, 2021 m. gegužės-spalio mėn. vyko konsultacijos Europos Komisijos vardu su vaikais, jaunimu, tėvais, globėjais ir pedagogais iš visos Europos Sąjungos (ir už jos ribų). Šios apklausos temos taip pat buvo aptartos Saugesnio interneto forume (SIF) vykusiose diskusijose, kurios vyko 2021 m. spalio 6-7 d. internetu. 

Dalyvių išvados ir įžvalgos pateikiamos ataskaitoje „Kaip užtikrinti, kad Europos skaitmeninis dešimtmetis būtų tinkamas vaikams ir jaunimui“, kurioje taip pat pateikiamos rekomendacijos politikos formuotojams dėl poreikių ir iššūkių per ateinančius 10 metų. Ataskaitą sudaro trys skirsniai ir Europos Komisijos pratarmė. Joje pateikiama vaikų ir jaunimo nuomonė apie sunkumus, susijusius su skaitmenine aplinka, jų nuomonė apie internete kylančią riziką ir saugumą, jų patarimai ir rekomendacijos dėl politikos priemonių, kuriomis siekiama remti saugias, etiškas ir įtraukias internetines erdves. 

 

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimo mokslai
Kompiuterio panaudojimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Ataskaita