Dirbtinis intelektas ir įgūdžių ateitis, 1 dalis (2021)

Dirbtinis intelektas (DI) ir robotika yra pagrindinės proveržio technologijos, kurios keičia ekonomiką ir visuomenę. EBPO projektu „Dirbtinis intelektas ir įgūdžių ateitis“ (angl. AIFS) rengiama dirbtinio intelekto ir robotikos pajėgumų ir jų poveikio švietimui ir darbui vertinimo programa. Ši apimtis susijusi su pirmuoju projekto etapu: nustatyti, kokius vertinimo gebėjimus ir kokius bandymus naudoti atliekant vertinimą.

Ataskaita apima ekspertų išvadas apie įgūdžių taksonomiją ir testus įvairiose psichologijos srityse, taip pat pastangas informatikos srityje įvertinti dirbtinį intelektą ir robotiką. Todėl ataskaita gali būti įvairių sričių mokslinių tyrimų bendruomenės ir politikos formuotojų, norinčių gauti daugiau informacijos apie mašinų pajėgumų sudėtingumą, šaltinis.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Robotika
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas neklasifikuojamas kitur
Psichologija
Darbo organizavimas
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita