Duomenų sektoriaus poveikis Ispanijos ekonomikai (2022 m. – Ispanija)

Šiuo IEE (Ekonominių tyrimų instituto) Ispanijoje atliktu tyrimu siekiama nustatyti ir apibrėžti „duomenų ekonomiką“. Iš tiesų duomenų ekonomika daro poveikį ne tik grynai skaitmeninei rinkai ir skaitmeniniams sandoriams, bet ir realiajai ekonomikai ir turi apimti visus duomenis, gautus vykdant skaitmeninius ir realiuosius ekonominius sandorius. 

Nustačius duomenų ekonomiką bus galima atlikti išsamesnę tokio sektoriaus poveikio visai nacionalinei ekonomikos ekosistemai analizę ir kiekybinį įvertinimą. 

Tai pirmas kartas, kai Ispanijoje analizuojama ir kiekybiškai įvertinama duomenų ekonomika.

Šis tyrimas parengtas ispanų kalba. 

 

 

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Didieji duomenys
Geografinė taikymo sritis - šalis
Ispanija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Leidinio tipas
Tyrimas