Europos blokų grandinės įgūdžių strategija (CHAISE, 2022 m.)

Naujos technologijos ir skaitmeninės inovacijos palaipsniui keičia daugelį sektorių. Per pastaruosius kelerius metus blokų grandinės technologija išplito į įvairias pramonės šakas ir funkcinius vaidmenis, o tai turėjo didelį poveikį dabartinei darbo rinkai.

Pagrindinė CHAISE, kaip sektorinio įgūdžių aljanso, misija - spręsti blokų grandinės įgūdžių trūkumo problemą ir kurti strateginį požiūrį į blokų grandinės įgūdžių ugdymą Europoje. Projektu taip pat siekiama teikti ateities mokymo sprendimus, kurie atitiktų dabartinius ir būsimus Europos blokų grandinės darbo jėgos įgūdžių poreikius.

Pagrindinis šio dokumento tikslas – pasiūlyti strategiją, kuri atitiktų XXI amžiaus poreikius. Joje aptariama, ko mokyti (kokių įgūdžių), ką (nustatyti suinteresuotuosius subjektus) ir kaip (strategijos ir veiksmų planai).

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Blokų grandinė
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Tyrimas