Gairės mokytojams ir pedagogams kovai su dezinformacija ir skaitmeninio raštingumui skatinti pasitelkiant švietimą ir mokymą (2022 m.)

Mokytojams ir pedagogams skirtose gairėse kovai su dezinformacija ir skaitmeniniam raštingumui skatinti pateikiama praktinių rekomendacijų, patarimų, veiklos planų, įžvalgų skaitmeninio raštingumo ir švietimo bei mokymo temomis.

Gairių tikslas – ugdyti platesnį skaitmeninio raštingumo supratimą, pasiekiamą pasitelkiant švietimą ir mokymą, skatinti atsakingą ir saugų skaitmeninių technologijų naudojimą bei skatinti geresnį visuomenės informuotumą apie dezinformaciją.

Gairėse pateikiama pedagoginių žinių, kaip stiprinti jaunimo kritinio mąstymo įgūdžius, siekiant didinti jų atsparumą skaitmeniniame pasaulyje. Taip pat nagrinėjama galimybė didinti pasitikėjimą klasėse ir sukurti saugią erdvę mokiniams ir mokytojams aptarti opius klausimus.

Gairės skirtos pradinių ir mokyklų mokytojams ir (arba) pedagogams, dirbantiems įvairiose srityse ir turintiems skirtingą patirtį bei žinias šioje srityje.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimo mokslai
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Bendrosios gairės