Išmaniojo darbo ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas socialiniame dialoge ir kolektyvinėse darbo sutartyse

Šios ataskaitos tikslas – pateikti naujausią skaitmeninimo poveikio ir galimybių darbo pasaulyje apžvalgą, visų pirma tai, kaip socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų metu sprendžiamos kai kurių šio reiškinio sukeltų tendencijų (t. y. nuotolinio darbo ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo) problemos.

Ataskaitoje taip pat pateikiama išsami Italijos atvejo analizė, daugiausia dėmesio skiriant mažosioms ir vidutinėms metalurgijos sektoriaus įmonėms (kurioms priklauso ir gamybos, ir skaitmeninės įmonės). Šiam tikslui pasiekti būtini moksliniai tyrimai atlikti taikant mišrius metodus, - dokumentinius tyrimus, iš dalies struktūruotus pokalbius, ekspertų konsultacijas. Tolesnėse dalyse trumpai apžvelgiami pagrindiniai atliktais moksliniais tyrimais nustatyti faktai.

MVĮ ir didesnių įmonių skirtumus, susijusius su skaitmeninių technologijų naudojimu ir darbuotojų skaitmeniniais įgūdžiais, gali sukelti įvairios priežastys:

  • didelės skaitmeninių technologijų sąnaudos,
  • įmonės negeba užtikrinti duomenų saugumo,
  • vadovybė neįvertina rizikos,
  • MVĮ savininkas ir darbuotojai menkai išmano skaitmeninių technologijų naudą ir negeba jomis produktyviai naudotis.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Socialiniai ir elgsenos mokslai (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Ataskaita