Skaitmeninės strateginės autonomijos didinimas ES kibernetinio saugumo srityje – ECSO (2022 m.)

Autonomijos ir suvereniteto apibrėžtys skiriasi priklausomai nuo partnerių ir šalių, nes jų interesai, poreikiai ir sąvokų supratimas skiriasi. Čia siūlomoje metodikoje atsižvelgiama į skirtingus požiūrius, pagal kuriuos galima nustatyti prioritetus, pradedant nuo strateginių skaitmeninių klausimų nustatymo ir po to pereinant prie su jais susijusių kibernetinio saugumo uždavinių ir reikalingų strateginių sprendimų nagrinėjimo.

Analizė taip pat pagrindžia, kodėl tam tikri dalykai, pavyzdžiui, daiktų internetas, dirbtinis intelektas, programavimas, mikroprocesoriai arba švietimas ir mokymas, yra ir liks strateginiai dabar ir ateityje.

Šiame tyrime nustatyti penki pagrindiniai tikslai, susiję su konkrečiais uždaviniais, kuriems parengta dešimt pagrindinių rekomendacijų, kurios galėtų būti Europos viešojo ir privačiojo sektorių pavyzdinės Europos kibernetinio saugumo suverenumo ir savarankiškumo programos (ECYSA) pagrindas, derinant privačiojo sektoriaus ir viešojo sektoriaus interesus.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Tyrimas