Tikslas

Projekto metu siekiant spręsti Europoje aktualią jaunimo nedarbo problemą ir gerinti darbo su jaunimu kokybę bus sukurti nuotoliniai kursai atsižvelgiant į jaunimo darbuotojų poreikius profesiniam tobulėjimui. Šiais kursais bus siekiama gerinti jaunimo darbo kokybę, ypač kreipiamas dėmesys į jaunus žmones, kurie neturi darbo ir nesimoko (angl. NEET).

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Nuotolinio mokymosi kursai jaunimo darbo centrų personalui.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Nuotolinio mokymosi kursai 37 jaunimo darbo centrų personalui.

Finansavimas
Erasmus+
Data
-
Partneriai
Asociacija „Langas į ateitį“
Tikslinė grupė
Darbuotojai iš jaunimo darbo centrų