Tikslas
  • Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetenciją rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudoti kompiuterį;
  • Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą, pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą – skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų naudojimui.
  • Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos tobulinimui.
Finansavimas
Erasmus+
Data
-