Tikslas

Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.
Įgyvendinus projektą numatoma, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose bus įrengta 2000 saugių belaidžių interneto zonų, sukurtos belaidžio interneto stebėsenos, valdymo ir autorizavimo sistemos. Bus apmokyta ne mažiau kaip 1233 mokytojai ir mokyklų vadovai naudotis įrengtu belaidžiu internetu, valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje.

Finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizatorius
Nacionalinė švietimo agentūra
Data
-