Tikslas

„WOMEN4IT“ nagrinėja besitransformuojančios skaitmeninės darbo rinkos struktūrą, kurioje dirba mažiau moterų nei vyrų. Be tinkamai skiriamo dėmesio, šis skaitmeninis atotrūkis padidės ir tik paaštrins lyčių nelygybės problemas. Veiklos sritys:

  • Neužpildytų skaitmeninių darbų kategorijų tyrimai ir jų identifikavimas
  • Jaunų moterų informuotumo didinimas, siekiant tobulinti jų skaitmenines kompetencijas ir pasirinkti karjerą IKT srityje.
  • Profilio sudarymo įrankis ir metodika
  • 1000 jaunų moterų profilių sudarymas
  • Trūkstamų įgūdžių ir kompetencijų analizė
  • Mokymo planų sukūrimas
  • Kartu su darbdaviais, jaunoms moterims, sudaryti individualūs mokymosi planai
  • Jaunų moterų įdarbinimas
  • Projekto veiklos ir rezultatų sklaida
  • Rezultatų tvarumo planas
Finansavimas
EEE and Norway Grants
Organizatorius
WOMEN4IT
Data
-