EIT 2023–2024 m. skaitmeninio verslo planas (HORIZON)

2022-07-25

2023–2024 m. daugiamečio verslo plano rezultatais turėtų būti prisidedama prie numatomų EIT 2021–2027 m. skaitmeninės strateginės darbotvarkės rezultatų vidutinės trukmės laikotarpiu ir prie platesnio tikėtino poveikio bei atitinkamų tikslų ilguoju laikotarpiu.

Tikslai:

  • atitinkamas ir tinkamas EIT Skaitmeninis verslo planas 2023-2024 m. daugiametei ŽIB strategijai įgyvendinti, parodantis jos kompetenciją (įskaitant tikslus ir užmojus; metodiką; finansinį tvarumą), poveikį (įskaitant ŽIB būdus siekti poveikio; poveikio didinimo priemones - sklaidą, naudojimą ir komunikaciją) ir įgyvendinimo kokybę bei veiksmingumą (įskaitant darbo planą ir išteklius sektoriaus lygmeniu; dalyvių ir visos ŽIB partnerystės pajėgumus);

  • spręsti EIT „Digital“ tikslinius visuomenės uždavinius ir žinių trikampio integraciją (KTI), prisidedant prie būsimų aukšto lygio rezultatų ir poveikio, įtrauktų į EIT poveikio programą;

  • ŽIB tikslai ir (arba) prioritetai šiame verslo plane, aprašant tikslus pagal SMART kriterijus (konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, svarbūs ir apibrėžti laiko atžvilgiu) ir kodėl jie susiję su ŽIB strategine darbotvarke.

Terminas: 2022 m. rugsėjo 28 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Robotika
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
Kvantinis skaičiavimas
Programinė įranga
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Verslas ir administravimas neklasifikuojama kitur