EIT kvietimas skatinti inovacijas ir perkvalifikavimą Europos aukštojo mokslo srityje

2022-12-29

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) ir „EIT RawMaterials“ koordinatorius skelbia naują kvietimą teikti pasiūlymus pagal EIT AMI iniciatyvą, kuriuo siekiama skatinti inovacijas aukštojo mokslo srityje. Pagal naują kvietimą teikti paraiškas bus sutelkta iki 12 mln. EUR EIT finansavimo aukštojo mokslo institucijoms (AMI) ir jų partneriams. Naujas šių metų kvietimo bruožas - ypatingas dėmesys technologijų specialistų mokymui aukštesniojo mokslo srityje, suderintas su naująja ETI pavyzdine programa, - Pažangiųjų technologijų specialistų iniciatyva, kuria siekiama iki 2025 m. parengti vieną milijoną Europos specialistų.

Pareiškėjai turės parodyti, kaip konsorciumai stiprins inovacinius pajėgumus integruodami giliųjų technologijų talentų skatinimo veiklą, atsižvelgiant į jų svarbą inovacijų ateičiai Europoje. Giliosiosioms technologijoms priskiriamos tokios įstaigos, organizacijos ar startuoliai, kurių tikslas – teikti pažangias ir besiformuojančias technologijas giliems visuomenės uždaviniams spręsti. Tai moksliniai ar inžineriniai iššūkiai, reikalaujantys ilgų mokslinių tyrimų ir plėtros bei didelių kapitalo investicijų prieš sėkmingą komercializavimą.

Giliųjų technologijų bendrovės sprendžia pagrindines mokslo ar inžinerijos problemas, kurios sukuria vertingą intelektinę nuosavybę ir sunkiai atkuriamos. Be to, giliųjų technologijų ir taikomųjų programų teikiami sprendimai yra labai svarbūs sprendžiant sudėtingus pasaulinius uždavinius, su kuriais susiduria žmonija, įskaitant klimato kaitą, tvarią energetiką ar sveikatą.

Orientacinis sričių, kuriose EIT siekia sutelkti specialistus, sąrašas:

 • pažangiosios medžiagos ir gamyba;
 • orlaivių ir erdvėlaivių, įskaitant bepiločius orlaivius;
 • dirbtinis intelektas ir mašinų mokymasis;
 • biotechnologijos;
 • blokų grandinė;
 • Internetas 3.0;
 • elektroninės įrangos;
 • fotonika;
 • kvantinė kompiuterija;
 • robotika;
 • puslaidininkiai (mikroschemos);
 • tvari žalioji energija ir švarios technologijos.

Pagal naujai paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus atrinkta iki 16 projektų, kuriuos teiks konsorciumai, sudaryti iš akademinių ir neakademinių organizacijų.

Aukštojo mokslo institucijos paraiškas AMI iniciatyvos paraiškų portale turi pateikti iki 2023 m. vasario 28 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Robotika
5G
Kvantinis skaičiavimas
Programinė įranga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Švietimas (plačiosios programos)
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos