EIT tarp ŽIB strateginis švietimas (HORIZON EUROPE)

2022-07-25

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – padidinti EIT švietimo darbotvarkės ir ŽIB* EIT alumnų organizacijų poveikį, prisidedant prie Skaitmeninio švietimo veiksmų plano ir skleidžiant EIT ŽIB švietimo veiklos rezultatus EIT mokymosi sistemoje.

Poveikio aprašymas turėtų būti paremtas rezultatų PVRR ir kokybiniu bei kiekybiniu ilgalaikio poveikio aprašymu, atitinkančiu poveikio PVRR EIT poveikio programoje. Pasiūlyme turėtų būti parodyta, kaip įvairių ŽIB veikla prisidedama prie ŽIB finansinio tvarumo ir kaip ji prisideda prie EIT pagrindinių PVRR.

*ŽIB - Žinių ir inovacijų bendrija

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas (plačiosios programos)