„Erasmus+“ inovacijų partnerystės: švietimo ir įmonių aljansai

2022-07-25

Inovacijų aljansais siekiama stiprinti Europos inovacijų pajėgumus skatinant inovacijas bendradarbiaujant ir keičiantis žiniomis tarp aukštojo mokslo, profesinio rengimo ir mokymo (tiek pirminio, tiek tęstinio) ir platesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, įskaitant mokslinius tyrimus.

Inovacijomis taip pat siekiama skatinti naujų įgūdžių ugdymą ir spręsti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties problemą rengiant ir kuriant naujas aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo (PRM) mokymo programas, remiant iniciatyvumo ir verslumo ugdymą ES.

VEIKSMO TIKSLAI:

  • įgyvendinti nuoseklią ir išsamią sektorinę arba tarpsektorinę veiklą, kuri turėtų būti pritaikoma prie būsimos žinių raidos visoje ES;
  • siekiant paskatinti inovacijas, ypatingas dėmesys bus skiriamas skaitmeniniams įgūdžiams, nes jie tampa vis svarbesni visiems profesiniams profiliams visoje darbo rinkoje. Be to, perėjimas prie žiedinės ir žalesnės ekonomikos turi būti grindžiamas kvalifikacijų ir nacionalinių švietimo bei mokymo programų pokyčiais, kad būtų tenkinami nauji profesiniai žaliųjų įgūdžių ir darnaus vystymosi poreikiai.

Galutinis pateikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 15 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Raštingumas ir skaičiavimo pagrindai
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Išsilavinimą apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos