Kvietimas diegti novatoriškus kibernetinio saugumo sprendimus

2022-12-15

Tikimasi, kad projektai, kurie bus finansuojami pagal šį kvietimą teikti paraiškas, pagerins kibernetinio saugumo pajėgumus visoje ES, visų pirma MVĮ ir viešųjų organizacijų. Tai gali būti informuotumo didinimo priemonės arba prekyviečių sistemos, padedančios tiekėjams ir kibernetinio saugumo sprendimų priėmėjams sąveikauti ir mokytis.

Priemonės pobūdis turi atitikti bent vieną išvardytųjų.

  • Kibernetinio saugumo apsaugos paslaugos.
  • Įrangos ir paslaugų atsparumo kibernetiniam saugumui auditas.
  • Saugumo tikrinimo priemonės, įskaitant statinės analizės kodų skenavimo priemones.
  • Kibernetinio saugumo tyrimų priemonės, kibernetinio saugumo grėsmių kilmės atsekimas.
  • Reagavimo į incidentus priemonės, kurios atitinka bendrąsias veiklos ir valdymo kibernetinio saugumo strategijas.
  • Parama suderintam informacijos apie pažeidžiamumą atskleidimui, laikantis nacionalinės politikos.
  • Finansavimas ir parama projektams, kuriais tobulinama ir (arba) audituojama atvirojo kodo programinė įranga, susijusi su kibernetiniu saugumu.
  • Parama kibernetinio saugumo hakatonams, iššūkiams ir konferencijoms.
  • Parama informuotumo didinimui, prevencijai, švietimui, mokymui ir lyčių pusiausvyrai kibernetinio saugumo srityje.

Finansavimas:

Turimas kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 32 000 000 EUR.
Didžiausia kiekvienai paraiškai skiriama dotacijos suma yra 5 000 000 EUR.

Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. vasario 15 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos