Kvietimas teikti bandomuosius dalijimosi duomenimis taikomųjų programų projektus (Gaia-x)

2022-10-26

Nepriklausomas fondas „Sitra“ skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl finansavimo, siekiant sužinoti patirtį ir pamokas, įgytas įmonėms dalijantis duomenimis. Ieškomos įmonės, norinčios išbandyti dalijimąsi duomenimis pagal Europos Gaia-X modelį. Taip pat siekiama sužinoti, kaip įvairūs dalijimosi duomenimis sprendimai gali sklandžiai veikti kartu ir kaip dalijimasis duomenimis gali sukurti naują vertę ir verslą.

„Sitra“ gali padengti iki 70 proc. išlaidų, patirtų kuriant darbinį prototipą, eksperimentą ar koncepciją. Didžiausia finansavimo suma yra 50,000 EUR arba 150,000 EUR vienam paraišką teikiančiam konsorciumui.

Paraiškų pateikimo terminas: kvietimas teikti finansavimą yra tęstinis ir skelbiamas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 29 d.. Kvietimas teikti paraiškas dėl finansavimo apima kelis etapus.  

Visą informaciją galima rasti čia

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Didieji duomenys
Debesų kompiuterija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas