Kvietimas teikti paraiškas dėl testavimo ir sertifikavimo pajėgumų (kibernetinis saugumas)

2022-12-02

Tikimasi, kad pagal šį kvietimą finansuoti projektai:

  • parems nacionalinių kibernetinio saugumo sertifikavimo institucijų, atitikties vertinimo įstaigų ir akreditavimo įstaigų gebėjimų stiprinimą, be kita ko, atliekant į grėsmes orientuotus įsiskverbimo bandymus;
  • padės MVĮ išbandyti ir sertifikuoti jų parduodamus IRT produktus, paslaugas ar procesus;
  • teiks paramą IRT įrangą naudojančioms MVĮ, kad jos galėtų atlikti savo infrastruktūros auditą, susijusį su kibernetinio saugumo atsparumu;
  • teiks paramą standartizacijos veiksmams, atsižvelgiant į Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų veiklą;
  • rems kibernetinio saugumo ir sąveikumo testavimo pajėgumus, susijusius su 5G paskirstytais ir atvirais sprendimais.

Finansavimas:

  • turimas kvietimo teikti pasiūlymus biudžetas yra 5 000 000 EUR ir gali būti padidintas ne daugiau kaip 20 proc.;
  • didžiausia kiekvienai paraiškai skiriama dotacijos suma yra 1 000 000 EUR.

Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. vasario 15 d. 17.00 val. Briuselio laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
5G
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos