Naujos kartos energijos dirbtinis intelektas (I-nergy)

2022-11-14

Rygos energetikos agentūra (REA) paskelbė antrąjį kvietimą teikti paraiškas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat ir startuoliams, gauti iki 100 000 EUR finansinę paramą naujoms paslaugoms energetikos sektoriuje plėtoti dalyvaujant 9 mėnesių kuravimo programoje, įgyvendinant projektą „Naujos kartos energijos dirbtinis intelektas (I-nergy)“.

Kvietimo teikti paraiškas tikslas

Šiuo kvietimu siekiama energetikos sektoriuje kurti naujas paslaugas, grindžiamas esamų technologijų naudojimu. 

Kas gali teikti paraišką?

Europos Sąjungos valstybėse narėse ir jos užjūrio šalyse bei teritorijose (UŠT) arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotosiose šalyse arba Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įsisteigusių bent dviejų organizacijų (juridinių asmenų) konsorciumai:

 1. paslaugų teikėjai ir (arba) plėtotojai, turintys mažųjų ir vidutinių įmonių statusą, įskaitant startuolius;
 2. infrastruktūros teikėjai ir (arba) duomenų savininkai (bet kokia teisine forma).
Kokios veiklos sritys gali būti remiamos?
 1.  Dirbtinio intelekto taikymai energetikos srityje.
 2.  Duomenų valdymas ir duomenų valorizacija energetikos paslaugų srityje.
 3.  Energijos analizės taikomosios priemonės.
 4. Stebėsena, energijos vartojimo optimizavimas.
 5. Techninė priežiūra, techninės priežiūros prognozavimas.
 6.  Paklausos prognozavimas.
Kokia parama galima?

Iki 100 000 EUR finansinė parama išmokama dviem dalimis. Pirmoji dalis (iki 20 000 EUR) skiriama individualiam kuravimo planui ir idėjai parengti, o antroji dalis (iki 80 000 EUR) skiriama prototipo kūrimui ir pagaminimui.

Finansavimo sąlygos
 • 100 proc. finansinė parama iki 100 000 EUR;
 • 9 mėnesių kuravimo programa.

Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. gruodžio 12 d. 18.00 val. Lietuvos laiku. Paraiškos forma čia.


Daugiau informacijos galima rasti projekto interneto svetainėje https://i-nergy-2-oc.fundingbox.com/.

Projektas įgyvendinamas pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ ; finansavimo susitarimas Nr. 101016508

Finansavimo informacija

Naudos gavėjai

Europos Sąjungos valstybėse narėse ir jos užjūrio šalyse bei teritorijose (UŠT) arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotosiose šalyse arba Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje įsisteigusių bent dviejų organizacijų (juridinių asmenų) konsorciumai:

 • paslaugų teikėjai ir (arba) plėtotojai, turintys mažųjų ir vidutinių įmonių statusą, įskaitant startuolius;
 • Infrastruktūros teikėjai ir (arba) duomenų savininkai (bet kokia teisine forma).
Finansavimo sąlygos

Kokia parama yra prieinama? Iki 100 000 EUR finansinė parama išmokama dviem dalimis. Pirmoji dalis (iki 20 000 EUR) skiriama individualiam kuravimo planui ir idėjai parengti, o antroji dalis (iki 80 000 EUR) skiriama prototipo kūrimui ir pagaminimui. Finansavimo sąlygos: 100 proc.  finansinė parama iki 100 000 EUR ir 9 mėnesių mentorystės programa.

Finansavimo forma
Tradicinės studentų banko paskolos
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Daiktų internetas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Finansavimo tarpininkas
MVĮ ir startuoliai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)