Partnerystė siekiant kompetencijos. Profesinės kompetencijos centrai („Erasmus+“)

2022-07-25

Profesinės kompetencijos centrų iniciatyva remiasi „iš apačios į viršų“ požiūriu į profesinę kompetenciją, įtraukiant įvairius vietos suinteresuotuosius subjektus. Ji suteikia profesinio rengimo ir mokymo įstaigoms galimybę greitai pritaikyti įgūdžių ugdymą prie kintančių ekonominių ir socialinių poreikių, įskaitant skaitmeninę ir žaliąją pertvarką.

Šiuo veiksmu remiamas laipsniškas profesinio meistriškumo centrų tarptautinių bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir plėtojimas, padedant kurti įgūdžių ekosistemas inovacijoms, regioninei plėtrai ir socialinei įtraukčiai. Profesinės kompetencijos centrai veiks dviem lygmenimis:

  1. nacionaliniu lygmeniu;
  2. tarptautiniu lygiu.

Tinklų tikslas – „aukštynkryptė“ profesinio rengimo ir mokymo kompetencijos konvergencija. Sistemos bus prieinamos šalims su gerai išvystytomis profesinės kompetencijos sistemomis, taip pat toms, kurios rengia panašias iniciatyvas, skirtas visapusiškam profesinio mokymo įstaigų potencialui aktyviai remti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir inovacijas atskleisti.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Robotika
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
5G
Telekomunikacijos
Bevielis internetas
Kvantinis skaičiavimas
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Mikroelektronika
Skaitmeniniai įgūdžiai
Finansavimo tarpininkas
Europos Komisija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Išsilavinimą apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos