Raginimas gerinti ES kibernetinio saugumo atsparumą, koordinavimą ir kibernetinį saugumą

2022-12-02

Tikimasi, kad pagal šį kvietimą finansuoti projektai:

  • sustiprins kibernetinio saugumo subjektų gebėjimus koordinuotai reaguoti į didelio masto kibernetinio saugumo incidentus;
  • sustiprins CSIRT, CyCLONe tinklo, būsimo Jungtinio kibernetinio saugumo padalinio vaidmenį atsižvelgiant į jų planus;
  • parems kibernetinio saugumo srities kūrimą, veikimą, pajėgumų didinimą ir (arba) įsisavinimą.

Be to, projektais turėtų būti siekiama skatinti įvairių sričių tinklų kūrimą siekiant ugdyti kibernetinio saugumo įgūdžius ir ekspertines žinias pagrindinių technologijų (pvz., 5G, daiktų interneto, debesijos, dirbtinio intelekto, pramonės kontrolės sistemų) ir taikomųjų programų ( pvz., sveikatos, energetikos, finansų, transporto, telekomunikacijų, žemės ūkio maisto produktų gamybos, išteklių valdymo) srityse, be kita ko, atsižvelgiant į pakopinį poveikį visuose sektoriuose.

Finansavimas:

Turimas kvietimo teikti paraiškas biudžetas – 15 000 000 EUR.
Didžiausia kiekvienai paraiškai skiriama dotacijos suma yra 4 000 000 EUR.

Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. vasario 15 d. 17.00 val. Briuselio laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)