"Programa il futuro" – Italija

2022-09-08

Iniciatyvą "Programma il futuro" 2014 m. pradėjo CINI (Consorzio Interuniversitario per l'Informatica) priklausanti laboratorija "Laboratorio Informatica & Scuola", glaudžiai bendradarbiaudama su Italijos švietimo ministerija. Projektą finansuoja trys bendrovės, ypač didelį dėmesį skiriančios šalies skaitmeninei transformacijai, t. y. "Eni", "Engineering" ir "Seeweb", kurios remia iniciatyvą įvairiais lygmenimis vykdydamos savo įmonių socialinės atsakomybės programas.

"Programma il Futuro" taip pat yra JAV įsikūrusios ONG "Code.org" partnerė Italijoje: jų bendra misija - aprūpinti mokyklas paprastomis, bet įdomiomis ir lengvai prieinamomis priemonėmis, kuriomis galima veiksmingai mokyti mokinius IRT pagrindų.

Tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - teikti IRT mokymus taikant visapusišką požiūrį: neapsiribojant pagrindiniu skaitmeniniu raštingumu, taip pat atsižvelgiama į socialinius aspektus, kurie yra būtini ugdant naują vartotojų kartą, kuri suvoktų technologinių priemonių, kuriomis nuolat naudojasi, teikiamas galimybes.

Iniciatyva iš tiesų mokykloms siūlo aukštos kokybės mokymo priemones, kurios yra skirtos mokytojams, turintiems skirtingą ir įvairią patirtį. Be to, įgyvendinant projektą siūloma mokomoji medžiaga, skirta mokinių skaitmeniniam sąmoningumui didinti, kuria siekiama ugdyti mokinių tarpdalykinius įgūdžius ir padėti jiems puikiai suvokti naudojimosi internetu galimybes ir pavojus.

"Programma il future" taip pat rengia specialiai mokytojams skirtus mokymo kursus tiek internetu, tiek vietoje.

Kodėl tai gera praktika? 

Naudodamiesi projekto medžiaga, mokytojai gali veiksmingai vesti pamokas, naudodamiesi pateiktais darbo planais, o mokiniai gauna visas reikiamas priemones, kad galėtų savarankiškai dirbti ir išsiaiškinti galimas klaidas, vadovaudamiesi sistemos nurodymais. Be to, kiekvienais metais rengiamas konkursas, kuriame gali dalyvauti kiekviena mokykla, o apdovanotosios klasės dalyvauja mokslo metų pabaigoje vykstančioje uždarymo ceremonijoje, kuri tradiciškai rengiama Švietimo ministerijoje.

Kiekviena Italijos mokykla gali pateikti paraišką dalyvauti projekte. 2021 m. sausio mėn. iniciatyvos naudotojų buvo 60 000: iš jų 40 000 yra mokytojai ir 13 000 - mokiniai (vyresni nei 14 metų).

Be to, projekto "Youtube" kanale yra daugiau kaip 200 vaizdo įrašų, kurių bendras peržiūrų skaičius viršija 1,3 mln.

Kiekvienais metais tyrimų centras "Themis" vykdo stebėseną, kad patikrintų iniciatyvos kokybę: jis atlieka apklausą, kurioje dalyvauja visi dalyviai. Ji suskirstyta į skirtingas dalis, kuriomis siekiama įvertinti dalyvavimo lygį, sklaidą, iniciatyvos pritarimo lygį, taip pat įtraukti keli klausimai, susiję su "skaitmeniniu pilietiškumu". Apklausų rezultatai visada rodydavo didėjantį susidomėjimą projekto veikla, o visi dalyviai apie jį atsiliepdavo teigiamai.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Italija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Darbo organizavimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Finansavimo rūšis
Private
Data
-
Organizacija