„Šansas – naujos galimybės suaugusiesiems“ (Lenkija)

2022-09-08

„Šansas – naujos galimybės suaugusiesiems“ yra Lenkijos projektas, kurį kartu su Švietimo mokslinių tyrimų institutu vykdo Švietimo sistemos plėtros fondas. Projekto tikslai ir veiksmai atitinka 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos rekomendaciją „Įgūdžių tobulinimo kryptys: Naujos galimybės suaugusiesiems“. Projektą bendrai finansuoja Europos socialinis fondas ir jis bus įgyvendinamas iki 2021 m. pabaigos.

Pagrindinis šio projekto tikslas - remti suaugusiuosius, turinčius žemo lygio įgūdžių, žinių ir kompetencijų, kurie negali gauti paramos pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą. Tai darbuotojai (ypač iš MVĮ), bedarbiai ir nedirbantys asmenys, imigrantai, neįgalieji, pažeidžiamos grupės, nepalankioje padėtyje esantis jaunimas ir daugelis kitų.

Pagal programą dalyviams buvo pasiūlytos lanksčios galimybės tobulinti raštingumą, skaičiavimo, skaitmeninius ir socialinius gebėjimus, taip pat siekti aukštesnių Lenkijos kvalifikacijų sandaros lygių. Kad projekto tikslai buvo pasiekti, liudija modelių įvairovė, pagrįsta veiksmingais metodais, kaip pasiekti ir motyvuoti pasirinktas tikslines grupes, taip pat pasiūlyti joms įgūdžių įvertinimą, individualiai pritaikytą mokymosi pasiūlymą ir pasiektų mokymosi rezultatų patvirtinimą. Žemesnės kvalifikacijos suaugusiesiems buvo teikiama parama pagal pritaikytus modelius, parengtus pagal atvirą kvietimą.
 

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lenkija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Finansavimo rūšis
Viešas
Organizacija