CEDEFOP žurnalas „Skillset and Match“

2022-07-28

Nuo 2014m. leidžiamas CEDEFOP žurnalas  „Skillset and Match“ („Įgūdžiai ir atitikimas“), kuriuo skatinamas mokymasis darbo tikslais ir naujos įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimo tendencijos. Žurnalas siekia skatinti profesinį rengimą ir mokymą įgyvendinant Europos iniciatyvas, kurių imasi Komisija, valstybės narės ir socialiniai partneriai pagal CEDEFOP darbo programą.

Be to, „Skillset and Match“ tikslas – pasiekti įvairius žmones, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių politikos formuotojus, taip pat darbdavius, darbuotojų atstovus, mokytojus, studentus ir tėvus. Jis skelbia išskirtinius pokalbius, svečių pranešimus, funkcijas, naujienas iš valstybių narių ir informaciją apie naujus leidinius.

Susipažinkite su naujuoju 2022 m. gegužės mėn. numeriu, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Europos jaunimo metams, ir skelbiamas išskirtinis pokalbis su už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos nare Mariya Gabriel. Be to, pastarajame numeryje yra straipsnis, skirtas padėti pabėgėliams iš Ukrainos rasti darbą ES ir CEDEFOP novatoriškam darbui šioje srityje; CEDEFOP direktoriaus pavaduotojos Maros Brugia ir daugelio kitų straipsnis apie ES įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktį ir pandemiją.

 

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Darbo organizavimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Metodika

Žurnalas

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų