E. įgūdžių atitikties gebėjimų įsivertinimas

2021-08-08

Įsivertinimo priemonė „e-Skills Match“ suteikia galimybę lengvai įvertinti savo skaitmeninės kompetencijos lygį ir suprasti įgūdžių, kuriuos reikia ugdyti ir kuriais remiantis siekiama užtikrinti užimtumą ir gerinti bendrą karjeros raidą, rūšį. 

Priemonė skirta trims plačioms grupėms: informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistams, viešosiosioms institucijoms ir privatiems darbdaviams. 

Priemonė apima trijų tipų paslaugas:

    e. kompetencijų įsivertinimą, pateikiant susijusius rezultatus diagramomis;
    e. kompetencijų darbo profilio mokymo išteklius, įskaitant atviruosius švietimo išteklius, masinius atviruosius internetinius kursus (MAIK) ir rinkos sertifikatus;
    e. kompetencijų sertifikavimą, pagrįstą Europos lygmeniu pripažintomis patvirtinimo procedūromis.

IRT specialistai gali kurti ir valdyti savo skaitmeninį aplanką, vertinti ir analizuoti savo skaitmeninius gebėjimus ir gauti specialiai pritaikytų pasiūlymų į atvirųjų išteklių ir kvalifikacijos kėlimo MAIK. Naudodamiesi e. portfeliu, jie taip pat gali užmegzti ryšius ir pasiekti IRT sektoriaus darbdavius, kuriems reikia jų turimų įgūdžių.

Viešosios įstaigos taip pat gali naudotis šia priemone ir rasti prieinamus kursus, pritaikytus prie Europos e. kompetencijos sistemos sričių, kad pagerintų savo darbuotojų kvalifikaciją. Privačiojo sektoriaus darbdaviai ir įdarbintojai gali gauti daug prieinamų ir apmokytų kandidatų, taip pat įtraukti esamus darbuotojus į kvalifikacijos kėlimo programas, kad visa darbo jėga būtų parengta ateičiai. 

projektą „e-Skills Match“ pagal dotacijos susitarimą bendrai finansuoja Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CONNECT GD)

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Metodika

Suderinta su programa „DigComp“ ir atvirų žinių žemėlapio dalimi: pagal projektą „e-Skills Match“ bus teikiamos integruotos paslaugos, susijusios su e. įgūdžių ir skaitmeninių gebėjimų įsivertinimu ir prireikus tolesniais (pakartotiniais) mokymais, taip pat e. įgūdžių platformos siūlomais rinkos sertifikatais. 

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Įsivertinimo priemonė
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė