IRT4 vyresnio amžiaus žmonių vadovas

2022-08-04

„ICT4 vyresnio amžiaus žmonių vadovas“ – tai priemonių rinkinys, padedantis dėstytojams ir studentams, dirbantiems vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių įgūdžių srityje. 

„IRT4 vyresnio amžiaus žmonės“ yra Europos iniciatyva, kuria siekiama, kad 55–75 metų amžiaus asmenys būtų labiau kompetentingi naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir suvoktų galimybes, kurias suteikia internetas. To siekiama sukuriant ir supaprastinant internetinę mokymo aplinką, kurioje būtų šio piliečių segmento skaitmeninių įgūdžių tobulinimo būdai.

Vadovo tikslas – tapti bendradarbiavimo dokumentacijos erdve visiems teikiamos mokymo veiklos dalyviams. Interneto akademija apibrėžiama kaip atvira, viešoji, lengvai prieinama erdvė, turinti naudingą turinį (scenarijus, švietimo išteklius ir rezultatus), kad kiekvienas galėtų jį pakartotinai panaudoti. Iniciatyvos tikslas – sukurti vyresnio amžiaus piliečių skaitmeninių įgūdžių patirties bendruomenę.


Kaip ši sistema veikia?

Įgyvendinant projektą kaupiama ankstesnių sėkmingų projektų geriausia patirtis, kuri tampa mokymo vadovo ir internetinės mokyklos dalimi. 55–75 metų amžiaus žmonės bus atrenkami paskelbus kvietimą teikti paraiškas po to, kai bus parengta mokymo medžiaga, ir dalyvaus bandomajame projekte kaip projekto ambasadoriai.

IRT4 vyresnio amžiaus žmonių vadovas bus naudojamas visuose šiuose mokymo kursuose kaip išteklių, dokumentacijos, bendradarbiavimu grindžiamo turinio kūrimo centras.

Pagrindiniai vyresnio amžiaus žmonių vadovo tikslai yra šie:

  • padėti programos dalyviams mokytis ir rasti informacijos apie įvairius programoje nagrinėjamus dalykus;
  • tapti forumu, kuriame dalyviai galėtų pasidalyti tuo, ką išmoko su tais, kurie domisi šio kurso temomis.

Vadovo turinys

Vadovas apima mokymo programas, kuriomis naudojasi pedagogai vyresnio amžiaus piliečių švietimo organizacijose bei patys vyresnio amžiaus asmenys; mokymo forma – internetinė akademija.

Šioje mokymosi strategijoje numatytas IRT4 vyresnio amžiaus žmonių projekto mokymo turinys, kuriame pristatomos 6 kompetencijų sritys:

  1.     (sąmoningas) skaitmeninis bendravimas;
  2.     skaitmeniniai sandoriai;
  3.     išmanusis gyvenimas gerovei užtikrinti;
  4.     skaitmeninis bendradarbiavimas;
  5.     saugumas ir privatumas;
  6.     saviorganizacija;

 

Kiekviena iš jų toliau suskaityta į kelis modulius.


Apie projektą

Projekte dėmesys skiriamas vadinamajam senėjimui internete, suteikiant visuomenei galimybę mokytis to, kaip internetas gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant gyvenimo kokybę pasitelkiant internetinę socialinę sąveiką.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Kompiuterio panaudojimas
Metodika

 mokymo programų turinys, kuriuo naudojasi švietimo specialistai vyresnio amžiaus žmonių švietimo srityje, taip pat patys pagyvenę žmonės, o mokymo veikla – internetinė akademija.

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė